Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

SORT-HVIDT

- Et tematisk forløb om sort-hvide konflikter

 Af Berit Riis Langdahl

At se alting sort-hvidt 
De fleste opfatter det som problematisk, hvis andre mennesker er unuancerede og ser alting sort-hvidt. Det åbner nemlig for generaliseringer og forenklinger og giver derfor et mindre dækkende billede af virkeligheden. Dette forløb handler om de konflikter, der historisk og aktuelt er en følge af forskelle og modsætninger imellem racer, etniske grupper eller kulturer. Der er altså ikke blot tale om konflikter, der er knyttet til race, men også en type opgør, der har rod i forskellighed i en bredere forstand, race, etnicitet, religion og kultur. Disse sammenstød har ikke kun i indhold, men også i sine virkemidler trukket på en ”sort-hvid”, altså forenklende og unuanceret argumentation. 


Med fokus på universelle menneskerettigheder, og at alle er født lige og frie, er der gennem det tyvende århundrede kommet stadig mere fokus på, at race og etnicitet ikke bør spille nogen rolle for menneskers udfoldelsesmuligheder. I mange sammenhænge opstår der dog stadig konflikter som følge af en opdeling i ”os og dem”. ©Polfoto