Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Om perioden:
Avantgarde og ideologisk realisme (1915-1945)


Wilhelm Freddie: En families genvordigheder (1940)
© Statens Museum for Kunst
Avantgarden som begreb

Ordet avantgarden betyder ’spydspids’ eller ’frontløbere’ og kommer fra en militær sammenhæng. Det betegner en lille del af hæren, der skal bane vej for den store armé. I kunstens verden er den modstand, der skal banes vej igennem, traditionen og den bestående kunstscene. Avantgarden betegner altså en ny, banebrydende kunstretning, der gør op med den bestående kunstscenes formsprog og temaer. Et typisk træk ved de avantgardistiske bevægelser er, at de udbasunerer deres syn på kunstens udtryk og relation til samfundet i form af manifester eller doktriner. I perioden omkring 1. Verdenskrig (1914-1918) opstod en række ismer, der har de avantgardistiske træk til fælles.

Mellem krige

Historisk udspiller de avantgardistiske ismer og den ideologiske realisme sig i en voldsom periode omkranset af 1. Verdenskrig (1914-1918) og 2. Verdenskrig (1939-1945). Krigene var en manifestation af menneskets evne til destruktion og vold og dermed et tab af mening for befolkningen. Hvor står menneskeheden, når sådanne uhyrligheder kan udspille sig mellem os? Kunsten blev stærkt påvirket af dette meningstab. Selvom mange værker også kan indeholde en energisk og fremadrettet energi, bygger den tidlige modernistiske kunst på en splintret, subjektiv verdensforståelse. De efterfølgende kriser i Europa skabte politiske, agitatoriske værker, hvor kunsten ikke bare skulle oplyse, men faktisk ændre på forholdene.