Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Om perioden:
Firserpoesi og fabulerende prosa (1980-1990)


Kunstværket er et bidrag fra kunstnergruppen De unge vilde. Gruppen var det danske eksempel på en postmodernistisk tilgang med en ironisk distance til kunsten og deres motiver. Kunstnerne tog brudstykker fra tidligere tiders kunsthistoriske retninger og blandede dem frit med motiver fra storby, verdenspolitik, videnskab og den nye forbrugskultur. Nina Sten-Knudsens (f. 1957) maleri I am a Stag og Seven Tines (1985).
© Vestsjællands Kunstmuseum / Copydan
Fattigfirserne og drømmen om individets frihed

’NO FUTURE!’ Inden for firserkulturen formulerede punkkulturen og BZbevægelsen med største skarphed denne grundstemning om at føle sig fastlåst som individ. Mange faktorer havde fremkaldt dette. Der var økonomisk nedtur i Vesten. En række lande med højreorienterede regeringer i spidsen indledte en strategi for økonomisk vækst, der handlede om at minimere den offentlige sektor mest muligt og drive staten på markedsvilkår. Det gav ifølge nogle samfundsgrupper en stærk social slagside, der satte sit aftryk i kulturelle og kunstneriske udtryksformer som punk og BZ. Stemningen blev også forstærket af den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA og dermed truslen om atomkrig. Da Mikhail Gorbatjov i 1985 blev præsident i Sovjetunionen, kom der en opblødning af forholdet i magtbalancen mellem supermagterne. I 1986 eksploderede en reaktor i atomkraftværket Tjernobyl. De omfattende radioaktive udslip øgede den fælles bevidsthed om risikoen for global udslettelse af menneskeheden – enten ved atomvåben eller atomkraft. Endelig blev individets udfoldelsesmuligheder truet af, at den kønsligt overførte, dødbringende sygdom aids kom til. Perioden afsluttedes med ’Murens fald’ i november 1989, der satte en ny dagsorden.