Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Om perioden:
Renæssancen (1420-1600 &) 1500-1650Slottet Kronborg ligger i Helsingør ved indsejlingen til Øresund og er et af de mest betydningsfulde bygningsværker fra den nordeuropæiske renæssance. Samtidig er det verdensberømt på grund af englænderen William Shakespeares tragedie Hamlet (1603), der bygger på sagnet om prins Amled fra Saxos (1160-1208) krønike Gesta Danorum (ca. 1200, Danernes bedrifter). Shakespeares Hamlet er en kriminalhistorie om den unge Hamlet, der netop er vendt hjem til Kronborg fra studier i Luthers Wittenberg og skal opklare mordet på sin far. Mange litteraturfolk mener, at Shakespeares Hamlet er en del af den danske litterære kanon. Hvert år nyfortolkes tragedien i kongsgården på Kronborg af opsætninger med store internationale teaterfolk.
© Polfoto

Periodens afgrænsning

Renæssancen opstod i Firenze i Italien, hvor perioden typisk afgrænses til årene 1420-1600, frem til den afløstes af barokken. Mange mener dog, perioden begyndte i 1300-tallet hos Francesco Petrarca, Dante Alighieri og Giovanni Boccaccio (1313-1375), hvis tanker også kredsede om det enkelte menneske – jeget, og kritikken af middelalderen begyndte. Fra omkring 1500 spredtes renæssancen til det øvrige Europa. I Danmark fik renæssancen først for alvor betydning med reformationen i 1536 og klingede ud omkring 1660 med enevældens indførelse.

Opfindelser og opdagelser

Takket være opfindelsen af krudtet og kompasset påbegyndtes opdagelsen og koloniseringen af nye verdensdele. Christoffer Columbus (1451-1506) rejste i 1492 ud for at finde søvejen til Indien, men fandt i stedet Amerika. Den afgørende grund til, at middelalderen sluttede, var opfindelsen af bogtrykkerkunsten i 1440. Gradvist muliggjorde dette, at litteratur og tænkning kunne udbredes, og at en skriftkultur kunne udvikle sig. Mennesket kunne begynde at opdage nye sider af sig selv, verden og universet.

Ad fontes!

„Ad fontes!“ er latin og betyder „til kilderne!“ Dette bud er det humanistiske ideal om, at mennesket selv skal bruge sine sanser og sin egen dømmekraft, fortolke og vurdere kilder og andre forhold i en given sag. Idealet gælder bredt for al kunst, tænkning og videnskab i perioden. Dette står i modsætning til middelalderens skolastik, hvor sand viden var overleveret lærdom. En vigtig forudsætning for, at opfordringen slog igennem, var også, at man begyndte at skrive på nationalsprogene.