Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

SAGA - I NYT NORDISK LYS

- et forløb om islændingesagaer og ny nordisk litteratur

Af Henrik Poulsen

Forløbets formål


Nord for Reykjavik ved byen Borganes lå Borg, en af de mest berømte lokaliteter i islændingesagaerne. Her bosatte Skalle-Grim sig efter flugten fra Norge, og her voksede hans søn Egil op. Islændingesagaerne er fyldte med stedsangivelser, som man kan opsøge i dag. Foto: Einar Gudsteinsson.

I dette forløb skal I læse uddrag fra udvalgte islændingesagaer. I skal undersøge deres fortællestil og analysere motiver og temaer.  

23 nordiske forfattere har på opfordring skrevet op mod sagauddragene. I skal undersøge, hvordan deres tekster på forskellige vis fører sagastoffet op i moderne tid og i nye genreformater. Forløbet vil på den måde både arkivere islændingesagaerne (hvad er deres litteraturhistoriske særtræk?) og aktualisere dem (hvad kan de sige os i dag?).

Forløbet afrundes med evaluering og skriftlig produktion. I skal selv skrive kreative tekster, der er inspireret af sagaerne.
Forløbets formål

Der er tradition for at læse sagaer i dansk. I dette forløb er der tilføjet en ekstra dimension, idet 23 nordiske forfatteres moderne tekster kaster nyt lys over de gamle tekster.

Formålet med forløbet er derfor:
  • At bibringe eleverne kundskaber, viden og analytisk fordybelse i sagalitteraturens særlige stil og tematik. 
  • At læse moderne danske, norske og svenske litterære tekster i lyset af sagateksterne, herunder belysninger af genretræk.
  • At give eleverne mulighed for analytisk at arbejde med adaptation og remediering ved læsning af de nyskrevne, nordiske tekster.
  • At give eleverne mulighed for selv at producere tekster, der reflekterer sagastoffet og præsentere det på sagatid.dk. 
Forløbet omfatter følgende kernestof:
  • Tekster fra tiden før 1700.
  • Tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år.
De litterære, sproglige og mediemæssige perspektiver er sammenholdt i arbejdet med at analysere ældre og ny litteratur, afdække sproglige træk, mundtlighed og skriftlighed samt remediering af indhold.

Det produktive arbejde tager udgangspunkt i sagateksterne. Eleverne skal skrive digte, noveller og essays, der reflekterer stoffet i en moderne tid.

Forløbet lægger op til, at der kun arbejdes med uddrag. Njals saga, der er den længste saga, fylder over 260 sider. Egils saga, der er en af de ældste sagaer, fylder over 120 sider.
Sagatid

Forløbet henter ressourcer fra websitet sagatid.dk

Sagatid er et univers, der bringer udvalgte kapitler fra nogle islændingesagaer i spil med litterære tekster, der er skrevet af 23 nordiske forfattere på opfordring. De mange fotografier af lokaliteter i Island, Sydgrønland og Norge lægger en yderligere dimension ind i oplevelsen af islændingesagaens univers.

Derudover rummer Sagatid et fagligt bibliotek med artikler og korte videoforedrag om sagaerne og om den samtid, der skabte dem. I kan her finde oplysninger om de enkelte sagaer, om middelalderens æresbegreber og slægtsforhold. 

Endelig er der en lang række nye fotografier, taget af tre fotografer fra Grønland, Island og Norge, der dokumenterer lokaliteter for de dramaer, der udspiller sig i sagaerne. Billederne kan indgå i undervisningen som visuelle udtryk, der supplerer de litterære tekster. De illustrerer det distancerede nærvær af landskabet dengang (som det skildres i sagaerne) og nu. 

Sagatid er et åbent og frit tilgængeligt site, der bl.a. er finansieret af Undervisningsministeriet, Augustinusfonden, Jorcks Fond og Politikens Fond. Indholdet og formen er skabt af lektor Annette Lassen, Københavns Universitet, der også har fungeret som faglig konsulent, lærebogsforfatter Henrik Poulsen, der har fungeret som hovedredaktør, og Merete Stenum Nielsen, der også har fungeret som projektleder.
Ny litteratur

18 nordiske forfattere og 5 elever fra Testrup Højskole Skrivelinjen nyfortolker islændingesagaerne. Find deres tekster på sagatid.dk:

Kristian Olsen aaju (Grønland)
Kristin Marjan Baldursdóttir (Island)
Inger Bråtveit (Norge)
Christian Dorph (Danmark)
Inger Edelfeldt (Sverige)
Hallgrimur Helgason (Island) 
Louis Jensen (Danmark)
Nina Kreutzmann Jørgensen (Grønland)
Gerdur Kristný (Island)
Annelise Marstrand-Jørgensen (Danmark)
Elsebet Nemert (Sverige)
Dy Plambeck (Danmark)
Tore Renberg (Norge)
Ivars Silis (Grønland)
Sørine Steenholdt (Grønland)
Gunnar Staalesen (Norge)
Harald Voetmann (Danmark)
Charlotte Weitze (Danmark)

Brejnegaard, Nanna Kathrine (Danmark)
Philip Hansen (Danmark)
Rikke Stokholm Johannesen og Mette Sterler Meyer (Danmark)
Christine Roj (Danmark)