Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Det postmoderne samfund
(1980-1990)

Det postmoderne samfund

Atomfrygt og forurening

Murens fald

Firserne bliver den kolde krigs sidste årti. Da Mikhail Gorbatjov kommer til magten i Sovjetunionen i 1985, bliver det startskuddet til et omfattende reformprogram, der bygger på begreberne glasnost (åbenhed) og perestrojka (omstrukturering). Disse idéer er med til at skabe en begyndende åbenhed i det kommunistiske øst og krav om reformer og demokratisering i Østeuropa, som i sidste ende fører til Berlinmurens fald i 1989.

Billederne af ekstatiske mennesker, der bankede muren i stykker, gik verden rundt. Foto: EPA/Scanpix.

Tv-eksplosionen

I vesten ser man med forundring tv-transmissionerne fra Berlin i november 1989, hvor glade tyskere fejrer murens fald. Det er dog ikke kun afgørende politiske begivenheder som denne, der fanger seernes interesse. Selv om tv har en stigende betydning som formidler af nyheder og underholdning i hele efterkrigstiden, så sker en voldsom tv-eksplosion i 1980’erne. Det er primært udbudet af satellit-tv, der ændrer det samlede mediebillede, og kommercialiseringen af mediet betyder, at underholdningsprogrammer og musikvideoer får et stort publikum blandt de unge.

Med en parabol kunne man lige pludselig følge med på alle verdens tv-stationer. Foto: Claus Fisker/Scanpix.

Yuppiekultur og punk

Tidens ungdomsgeneration er meget sammensat, og særligt to subkulturer med meget forskellige tidstolkninger fylder i offentligheden. Den ene er punkbevægelsen, der får sin storhedstid i 1980’erne. Håbløshed og desperation er centrale udsagn i punken, der både anvender kropslig udsmykning og musikalske udtryk som virkemidler. Punkernes udseende viser foragt overfor borgerlige normer, materialisme og ensretning. Punken tager også afstand fra et modsatrettet udsagn i tiden, nemlig yuppiegenerationens hyperkapitalistiske dyrkelse af materialisme og overfladekultur. I Brett Easton Ellis’ (f. 1964) roman American Psycho (1991) udstilles yuppiekulturen i skildringen af den psykopatiske massemorder Patrick Bateman.

Punkbevægelsen gjorde oprør mod samfundets materialisme og borgerlige normer og provokerede med deres anderledes påklædning og frisure. Foto: Ulrik Jatzen/Scanpix.

Postmodernisme

Fra 1980’erne ses de første postmodernistiske træk i litteraturen. Mens ordet postmodernitet betegner en tilstand, hvor de store fortællinger er forsvundet, er postmodernisme et ord for forskellige æstetiske udtryk, der forsøger at fortolke livet i postmoderniteten. Både arkitektur, kunst og litteratur bliver præget af postmodernismen. I dansk litteratur slår den først for alvor igennem i 1990’erne. Den litteraturteoretiske retning dekonstruktivisme er nogenlunde samtidig med den postmodernistiske litteratur og gør som postmodernismen op med modernitetens grundlæggende helhedsforståelse.

Også inden for arkitekturen forsøger man sig med at dekonstruere bygninger. Guggenheim-museet i Bilbao fremstår sammensat og uoverskueligt med sine mange flader og skæve linjer. Foto: Scanpix.
LITTERATURENS PERIODER –
2. UDGAVE

Af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, 2005
DET POSTMODERNE SAMFUND
Murens fald
Billederne af ekstatiske mennesker, der bankede muren i stykker, gik verden rundt. Foto: EPA/Scanpix.