Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Om perioden:
Romantisme (1830-1850)


Nicolai Abildgaard: Mareridt (1800)
© Vestsjællands Kunstmuseum
Romantismen som begreb og delperiode

Begrebet romantisme er en strømning inden for den danske romantik. Den dækker over en litterær idé og stil, der udfolder sig over en periode fra omkring 1830 til omkring Grundlovens indførelse i 1849. Romantisme er oprindelig det franske og engelske begreb for romantikken som periode, og hermed signaleres en ny inspirationskilde for dansk litteratur. Ligesom hos de tidlige romantikere er det skønne i centrum, men litteraturen er blevet mere virkelighedsnær. Romantisterne reflekterer med ironisk distance og poetisk nærhed menneskets situation i biedermeierkulturen og tæller forfattere som Emil Aarestrup (1800-1856), Steen Steensen Blicher (1782-1848), Christian Winther (1796-1876), H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.

Europæisk uro og genopretning

Som en reaktion på revolutions- og Napoleonskrigene i perioden 1792-1815 havde den enevældige kong Frederik 6. i 1899 begrænset trykkefriheden og stækket udbredelsen af samfundsomstyrtende tanker. Dette krav blev ikke mindre relevant for enevælden efter tabet af Norge i 1814 – det år hvor Frederik 6. desuden deltager i Wienerkongressen, hvor regenter får styr på Europa efter Napoleons fald. I Tyskland strammes grebet efter krigene i genopretningsperioden fra 1815-1848, hvilket medfører en konservativ tendens, der også gennemsyrer dansk kulturliv. Kunsten må derfor ikke sætte problemer under debat og er begrænset til at skildre æstetiske spørgsmål og nære konservative værdier.