Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen


Om værket:
Med tiden - en didaktiseret litteraturhistorie består af 15 hovedafsnit med de litteraturhistoriske perioder fra Oldtiden til år 2000. Hver periodebeskrivelse indleder med en analyse af en central litterær tekst fra perioden efterfulgt af forfatternoter, periodenoter, genrenoter, perspektiveringer, læsestrategi og opgaver. Eleverne kan aktivt arbejde med litteraturhistoriske emner med udgangspunkt i noteopslagene og de analytiske, kreative og skriftlige opgaver. Med tiden fungerer på den måde som en didaktiseret litteraturhistorie.

Med tiden dækker de litterære hovedgenrer, inddrager kanonforfattere og har fokus på læreplanens opdeling af et realisme- og modernismespor i nyere tids litteraturhistorie. Værket indeholder også en lang række kunstværker fra alle perioderne, som kan inddrages perspektiverende i undervisningen.

Artline, som er en digital tidslinje, inddelt i 15 litteraturhistoriske perioder, der består af 260 ikoner, inddrages i Med tiden. Artlines ikoner indeholder kunstværker, forfatterbiografier, oplæste litterære citater, litteratur- og kunsthistoriske beskrivelser og sammenlignende opgaver mellem litteratur og kunst i samtiden og på tværs af de litteraturhistoriske perioder.

Alle de litterære tekster, der analyseres i Med tiden, er at finde i Litteraturportalens bibliotek.

Forfattere til Med tiden er Maja Bødtcher-Hansen og Mischa Sloth-Carlsen.

NB: Se introduktioner til åndsepokerne under Forfattere