Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Kolofon


Ny Læring på Litteraturportalen
ISBN 978-87-62-51272-6
© 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse

Ide & projektledelse
CECILIELASKIE.DK / CECILIE LASKIE

Forfatter
CECILIELASKIE.DK / CECILIE LASKIE I SAMARBEJDE MED:
  • Biblioteksformidlere, gymnasiebibliotekarer og lærere: Maria Louise Christensen, Christine Bruun, Allan Thomsen Volhøj, Maja Ellegaard-Petersen, Sigrid Radish Bredkjær, Majken Jørgensen, Pia H. Blokhus og Maria Mark Elmholdt.
  • Konsulenter: Esben Danielsen, Gry Guldberg Friis, Maja Lind Ziska og Mette Karina Johansen.
  • GAEB, foreningen for gymnasiebibliotekarer m.fl.
Forlagsredaktion & forløbsredaktør
GYLDENDAL UDDANNELSE / GITTE SKOV ANDERSEN

Digital projektledelse
GYLDENDAL UDDANNELSE / HELENE BJERG-HOLM

Videoproduktion
BLIK / JULIE BLICHER TROJABORG I SAMARBEJDE MED TANKE-STREGER / METTE JEPPESEN OG CECILIELASKIE.DK / CECILIE LASKIE

Grafisk design
ONCOTYPE / MORTEN WESTERMANN

Illustrationer
RASMUS KRADRUP, MARTIN BASSETT OG GITTE THRANE

Implementering
GYLDENDAL UDDANNELSE / JULIE FISKER

Tusind tak til følgende biblioteker, som har bidraget med råstof og inspiration til forløbene: Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker, Albertslund Bibliotek, Biblioteket Kulturværftet (Helsingør), Frederiksberg Biblioteker og Roskilde Bibliotekerne. 

Derudover en stor tak til SMS-press for samarbejdet omkring udviklingen af Moby, det digitale device til udgivelse af SMS-litteratur for elever og andre med en forfatter i maven. 

© Forløb:
Lyrikporten – Litterært makerspace, Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur, Kanonforfattere i ny form – Spoken Word, Hybrider og klassikere – Litterære udstillinger, Litteratur uden omslag – Digitale værker, Litteratur i fællesskab – Shared Reading, Find litteratur med Shared Reading og Find litteratur med databaser
SILKEBORG BIBLIOTEKERNE, HERNING BIBLIOTEKERNE OG AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Ny Læring på Litteraturportalen er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler.

Brugen og indholdet af abonnementet på Litteraturportalen er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget – bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.