Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

INTRODUKTION TIL VÆRKLÆSNING

Af Berit Riis Langdahl og Cecilie Laskie

I dansk skal man ikke kun læse kortere tekster eller tekstuddrag, men også hele værker. Det kræver nogle flere redskaber fra den litterære værktøjskasse til tekstanalyse. Dem får man i dette modul, der giver en grundig introduktion til den disciplin, der kaldes værklæsning.

Forløbet om værklæsning introducerer i de øvrige moduler eleverne til de seks litterære genrer: roman, noveller, lyrik, drama genrehybrid og ræssonnerende prosa og til læsning af specifikke værker inden for de enkelte genrer.

Litteraturportalens værker er inddelt i seks kategorier, nemlig epik-roman, epik-novelle, lyrik, dramatik, genrehybridsamling og ræsonnerende prosa. Illustration: Martin Bassett

Ud over at undersøge de klassiske aspekter af tekstanalysen, der knytter sig til analyse af værkets form og indhold, så skal man under læsning af et helt værk også se på sammenhængen mellem større og mindre tekstenheder i værket. Det kan fx være enkelte digte eller novellers betydning i en hel digt- eller novellesamling. Det kan også være analyse af det komplekse kompositoriske forløb, der ofte ses i en længere sammenhængende tekst som en roman eller et drama.

Det særlige ved værkanalysen er altså, at den både kræver, at læseren har overblik over helheden og kan lave grundige analytiske nedslag i enkelte tekster eller tekstuddrag fra værket.

BILLEDER
Bunke med bøger
De fleste mennesker læser bøger en gang imellem. Nogle tager en bog med på ferie, andre læser bøger som en del af pensum i skolen, og så er der dem, der altid læser. I alle tilfælde tilbyder værkerne en oplevelse, der er baseret på indlevelse i det skildrede univers, og uanset om man ser det som en horisontudvidelse eller virkelighedsflugt, vil læsningen ofte opsluge læseren fuldstændigt.