Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

OM GENREN: ROMANEN

Epik, lyrik og drama er de tre klassiske hovedgenrer inden for skønlitteratur. De er alle fiktive, og de skaber alle en virkelighed, vi kan genkende. Men de gør det på hver sin måde, og derfor henvender de sig forskelligt til læseren: Epikken fortæller en historie, lyrikken udsiger et budskab, og i dramaet opføres en handling. Epikken kan både være subjektiv og objektiv, dvs. den både kan iagttage personer inde- og udefra. Lyrikken er subjektiv og ser typisk verden fra et individs tankeunivers. Dramaet derimod er mere objektivt og ser kun personerne udefra, for det er sjældent, at personernes replikker og handlinger direkte gengiver deres tanker. 

Dette modul har romanen som emne. Romangenren hører under hovedgenren epik.