Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Kolofon

Litteraturportalen
ISBN 87-625-0658-9
© 2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på Litteraturportalen er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra litteraturportalen.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Gitte Skov Andersen
BIBLIOTEK: Astrid Ravn Skovse
DIGITAL PROJEKTLEDER: Helene Bjerg-Holm
GRAFISK DESIGN: Oncotype / Morten Westermann
ILLUSTRATIONER: Oncotype / Morten Westermann
LITTERÆRT TEKST-UDVALG I BIBLIOTEKET: Hans Otto Jørgensen, Berit Riis Langdahl og Gita Pasternak har udvalgt de litterære tekster til biblioteket. Torben Brostrøm, Suzanne Brøgger og Jens Smærup Sørensen står bag udvalget af tekster, som er taget fra Kanon i dansk I, II og III. Signe Højholt, Mikael Ørting Kristiansen og Allan Karker har skrevet ordforklaringer til teksterne fra Kanon i dansk I, II og III. Anders Biel, Berit Riis Langdahl og Gita Pasternak er forfattere til ordforklaringer og manchetter i alle øvrige tekster 
FORLØBSFORFATTERE: Lone Brinkmann, Maja Bødtcher-Hansen, Mischa Sloth Carlsen, Lasse Horne Kjældgaard, Berit Riis Langdahl, Cecilie Laskie, Anne-Marie Mai, Mimi Olsen, Henrik Poulsen
NYE LITTERÆRE TEKSTER I BIBLIOTEKET: Gita Pasternak. Litteraturportalens bibliotek bliver opdateret to gange årligt med nye litterære tekster
FORFATTERBIOGRAFIER: Anders Biel, Maja Bødtcher-Hansen, Bilbo Egelund, Berit Riis Langdahl, Gita Pasternak og Malte Tellerup
MED TIDEN - EN LITTERATURHISTORISK ARBEJDSBOG: Maja Bødtcher-Hansen og Mischa Sloth Carlsen
ARTLINE: Nanna Kronberg Frederiksen, Maja Bødtcher-Hansen og Berit Riis Langdahl er forfattere til Artline
INTRODUKTIONER TIL ÅNDSEPOKER: Berit Riis Langdahl
LITTERATURENS BEGREBER: Lars Tonnesen og Andreas Tonnesen. Værket indgår i Litteraturportalens DanskLeksikon
SPROG OG MEDIER: Lars Tonnesen. Værket indgår i Litteraturportalens DanskLeksikon
METODELEKSIKON: Berit Riis Langdahl
ANALYSELEKSIKON: Sanne Rokamp
KUNSTPORTALEN: I samarbejde med Louisiana
LYRIKPORTEN: Jørgen Leth og Henrik Poulsen. I samarbejde med DK4
NY LÆRING: Cecilie Laskie. I samarbejde med Silkeborg Bibliotkerne, Herning Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker
KORREKTURLÆSNING OG MODERNISERING AF TEKSTER: Peter Kühn-Nielsen og Eva Lundby
OPLÆSNING AF LITTERÆRE TEKSTER: Katarina Lewkovitch og Dan Slosser

Tak til studentermedhjælpere Julie Fisker, Helen Jessen og Anne Thing