Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Kolofon

Litteraturportalen
ISBN 87-625-0658-9
© 2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på Litteraturportalen er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra litteraturportalen.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Gitte Skov Andersen
FORLØBSREDAKTØR: Gitte Skov Andersen og Naja Riegels
BIBLIOTEK: Gita Pasternak og Astrid Ravn Skovse
DIGITAL PROJEKTLEDER: Helene Bjerg-Holm
GRAFISK DESIGN: Oncotype / Morten Westermann
ILLUSTRATIONER: Oncotype / Morten Westermann
LITTERÆRT TEKST-UDVALG I BIBLIOTEKET: Hans Otto Jørgensen, Berit Riis Langdahl og Gita Pasternak har udvalgt de litterære tekster til biblioteket. Torben Brostrøm, Suzanne Brøgger og Jens Smærup Sørensen står bag udvalget af tekster, som er taget fra Kanon i dansk I, II og III. Signe Højholt, Mikael Ørting Kristiansen og Allan Karker har skrevet ordforklaringer til teksterne fra Kanon i dansk I, II og III. Berit Riis Langdahl har skrevet introduktioner til åndsepoker og opslagsværket Periodelex samt en del af forfatterbiografierne og manchetter til romanuddrag. Lars Tonnesen og Andreas Tonnesen har skrevet opslagsværket Litteraturens begreber. Anders Biel, Maja Bødtcher-Hansen og Bilbo Egelund har skrevet forfatterbiografier. Anders Biel og Gita Pasternak har også bidraget med manchetter til romanuddrag og ordforklaringer til de litterære tekster. Nanna Kronberg Frederiksen, Maja Bødtcher-Hansen og Berit Riis Langdahl er forfattere til Artline
KORREKTURLÆSNING OG MODERNISERING AF TEKSTER: Peter Kühn-Nielsen
OPLÆSNING AF LITTERÆRE TEKSTER: Katarina Lewkovitch og Dan Slosser

Tak til studentermedhjælpere Julie Fisker, Helen Jessen og Anne Thing