Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Om Litteraturportalen


FULDT DÆKKENDE

Litteraturportalen er en fuldt dækkende portal til danskfagets tre perspektiver: litteratur, sprog og medier fra 1. til 3. g.

DET LITTERÆRE LANDKORT
Litteraturportalen: litteratur.gyldendal.dk indeholder over 850 digitaliserede litterære tekster fra oldtiden til i dag. Ca. 400 tekster er fra nyere tidsepoker med særligt fokus på de seneste 30 års litteratur. I Litteraturportalen er der en bred vifte af genrer og forfatterskaber. Centralt står den danske litteratur, men med rigt udblik til verdenslitteraturen. Kanonforfattere og svensk og norsk litteratur er repræsenteret i Litteraturportalen.

DIDAKTISK TILRETTELÆGGELSE I BIBLIOTEKET
Man kan søge efter tekster ud fra temaer, genrer, litteraturhistoriske perioder og forfattere. Der er skrevet manchetter til tekstuddrag og ordforklaringer til teksterne. Portalen indeholder opslagsværker og tidslinjen Artline med kunstværker. Læseruden giver en god læseoplevelse, og i notesbogen kan eleverne tage egne noter.

FORLØB

Forløbene dækker læreplanen og der er tydelige crossovers mellem danskfagets tre perspektiver litteratur, sprog og medier. Forløbene får Litteraturportalens litterære tekster og saprosatekster i biblioteket, film på Filmcentralen og tv-klip fra DR Undervisning i spil. Der er analytiske, skriftlige og kreative opgaver til alle forløb.

LITTERATURHISTORIEN MED TIDEN PÅ LITTERATURPORTALEN

Med tiden - en didaktiseret litteraturhistorie består af 15 hovedafsnit med de litteraturhistoriske perioder fra Oldtiden til år 2000. Hver periodebeskrivelse indleder med en analyse af en central litterær tekst fra perioden efterfulgt af forfatternoter, periodenoter, genrenoter, perspektiveringer, læsestrategi og opgaver. Eleverne kan aktivt arbejde med litteraturhistoriske emner med udgangspunkt i noteopslagene og de analytiske, kreative og skriftlige opgaver. Med tiden fungerer på den måde som en didaktiseret litteraturhistorie.

INDHOLD PÅ LITTERATURPORTALEN
850 litterære tekster – dansk litteratur – svensk og norsk litteratur – verdenslitteratur – manchetter til uddrag – ordforklaringer til de litterære tekster – oplæsning af ældre tekster - forløb: litteratur, sprog og medier - litteraturhistorie: Med tiden - opslagsværker: danskleksion, periodeleksikon, metodeLeksikon – digital tidslinje med kunst, forfattere og tidens tænkere: Artline – temalinje med moderne kunst: Kunstportalen - filmcollage med 28 danske digtere: Lyrikporten - Ny læring: 8 innovative forløb - forløb til værklæsning - læserude – notesbog 

Litteraturportalen bliver løbende opdateret med litterære tekster – både med den nyeste litteratur og ældre tekster.

Litteraturportalens indhold:

 • Biblioteket med over 800 litterære tekster inden for en bred vifte af genrer, oplæsninger af ældre litteratur af professionelle skuespillere, videoer med forfatterinterviews og oplæsninger og litteraturhistorien Litteraturens perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl. Teksterne kan læses i en læserude, som fungerer godt på tablets som fx en iPad, eller printes som pdf. Der er skrevet ordforklaringer til teksterne, som vises i mouse over, og manchetter til uddrag. Eleverne kan skrive deres noter i notesbogen. Biblioteket indeholder dansk litteratur, norsk og svensk litteratur og verdenslitteratur fra oldtiden til i dag med fokus på de seneste 30 års litteratur. Læs mere og se skærmfilm om bibliotekets indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Litteraturportalen er angivet normalsider for alle tekster i biblioteket. En normalside på Litteraturportalen svarer til 2000 tegn med mellemrum. En normalside for lyriske tekster svarer til 32 verslinjer. For at omregne prosatekster til normalsider til den mundtlige eksamen i dansk, hvor en normalside er 1350 tegn uden mellemrum, kan en model være at gange det angivne antal normalsider for en tekst i Litteraturportalens bibliotek med 1,33. På den måde får man udregnet cirkatal for tekstens antal normalsider svarende til normalsideoptælling for den mundtlige eksamen i dansk.
 • NB: Angivelse af normalsider af tekster i Litteraturportalens bibliotek er blevet til efter reformen august 2017 til at være 2400 anslag med mellemrum.
 • Forløb med inspirerende undervisningsforløb med tydelige crossovers mellem litteratur, sprog og medier, og som sætter portalens indhold i didaktiserede rammer. Læs mere og se skærmfilm om forløbenes indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Se introvideo til Ny Læring på Litteraturportalen med fælles forløb for lærere og biblioteksformidlere her.
  Se de otte forløb med nytænkende litteraturformidling ’ud af huset’ og sjove øvelser til informationssøgning her: Ny Læring på Litteraturportalen har fokus på oplevelseslitteratur, nye læringsrum og digital dannelse med udgangspunkt i den danskfaglige læreplan. Forløbene er frit tilgængelige for alle.
 • Værker klæder eleverne på til disciplinen værklæsning. Der er introduktioner til værklæsningens 6 genrer med opgaveforslag med tilknyttede forløb til læsningen af konkrete værker med opgaver og evaluering. Evalueringsdelen indeholder oplæg til elevernes mundtlige eller skriftlige dokumentation af deres respektive læsning af et konkret værk.
 • Forfattere, som er en rigt illustreret åndshistorie (med globalt perspektiv) samt biografier af godt 400 danske og udenlandske forfattere. Læs mere og se skærmfilm om forfattersidens indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Med tiden - en didaktiseret litteraturhistorie består af 15 hovedafsnit med de litteraturhistoriske perioder fra Oldtiden til år 2000. Hver periodebeskrivelse indleder med en analyse af en central litterær tekst fra perioden efterfulgt af forfatternoter, periodenoter, genrenoter, perspektiveringer, læsestrategi og opgaver. Eleverne kan aktivt arbejde med litteraturhistoriske emner med udgangspunkt i noteopslagene og de analytiske, kreative og skriftlige opgaver. Med tiden fungerer på den måde som en didaktiseret litteraturhistorie.
 • Opslagsværker: Der er fire opslagsværker i portalen, som er 1, Litteraturens begreber 2, PeriodeLeksikon 3, MetodeLeksion og 4, AnalyseLeksikon. Herudover er der en digital tidslinje Artline med 250 ikoner med kunstværker, forfattere, tidens tænkere, verdenslitteratur, lydoplæste litterære citater, opgaver m.m. Læs mere og se skærmfilm om opslagsværkernes indhold, opbygning og funktionaliteter her. Kunstportalen med moderne kunst og tilknyttede tekster, film og opgaver udarbejdet af Louisiana.
 •