Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Til biblioteksformidleren

Ny Læring på Litteraturportalen er en lang række litterære forløb med fokus på oplevelseslitteratur, som er bygget op efter nedenstående model med et før workshop-modul på gymnasiet, der varetages af læreren, et workshop-modul på biblioteket, der varetages af biblioteksformidleren, og et efter workshop-modul på gymnasiet, der igen varetages af læreren, efter nedenstående model:                                                                                            Illustration: Martin Bassett

Derudover indeholder Ny Læring på Litteraturportalen didaktisk materiale til undervisning i informationssøgning med Shared Reading og databaser i gymnasieskolen.

Se introvideo til Ny Læring på Litteraturportalen her.

Forløbene er frit tilgængelige for alle.

Ny Læring på Litteraturportalen er:

  • Læring, formidling og dannelse – både kulturel og digital. Elevmotivation og litteraturglæde.
  • En række gratis undervisningsforløb målrettet unge og deres undervisere. 
  • Dansk kernefaglighed komplementeret af workshops med oplevelseslitteratur på biblioteket.
  • Informationssøgning og læring i forbindelse med store skriftlige opgaver og projekter.
  • Et ”Genialt koncept!”, hvis man spørger de unge (elev-citat om forløb med oplevelseslitteratur).
  • Forløb, der bygger på det bedste af to fagligheder og læringsrum, og hvor biblioteksformidlere ikke er eller skal være lærere og omvendt.
  • Et samarbejde, hvor lærere, biblioteksformidlere og gymnasiebibliotekarer komplementerer hinanden – til glæde for eleverne.