Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Til læreren

Litteraturportalen – en fuldt dækkende danskportal

Litteraturportalen er bygget op omkring et tekstbibliotek med over 800 litterære tekster med tilknyttede manchetter, ordforklaringer,  forfatterbiografier, litteraturhistoriske opslag, oplæsninger og meget mere.

Desuden rummer Litteraturportalen præsentationer af ca. 400 danske og udenlandske forfattere fra oldtiden til i dag samt en fuldt dækkende litteraturhistorie.

Portalens forløb sætter de litterære tekster i tematiserede og didaktiserede rammer. Gennem introducerende grundbogsstof, tekster, film og tv-klip, grafisker modeller, opslagsværker og opgaver bliver danskfaget dækket med tydelige crossovers mellem litteratur, sprog og medier.

Litteraturportalens indhold:

 • Biblioteket med over 800 litterære tekster inden for en bred vifte af genrer, oplæsninger af ældre litteratur af professionelle skuespillere, videoer med forfatterinterviews og oplæsninger og litteraturhistorien Litteraturens perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl. Teksterne kan læses i en læserude, som fungerer godt på tablets som fx en iPad, eller printes som pdf. Der er skrevet ordforklaringer til teksterne, som vises i mouse over, og manchetter til uddrag. Eleverne kan skrive deres noter i notesbogen. Biblioteket indeholder dansk litteratur, norsk og svensk litteratur og verdenslitteratur fra oldtiden til i dag med fokus på de seneste 30 års litteratur. Læs mere og se skærmfilm om bibliotekets indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Forløb med inspirerende undervisningsforløb med tydelige crossovers mellem litteratur, sprog og medier, og som sætter portalens indhold i didaktiserede rammer. Læs mere og se skærmfilm om forløbenes indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Ny Læring på Litteraturportalen er otte forløb for lærere og biblioteksformidlere, som i fælleskab kunne tænke sig at krydre elevernes hverdag med innovative former for litteraturformidling. Forløbene er bygget op som workshops og kan også afholdes på skolen. Frit tilgængeligt for alle. Se introvideo her.
 • Værker klæder eleverne på til disciplinen værklæsning. Der er introduktioner til værklæsningens 6 genrer med opgaveforslag med tilknyttede forløb til læsningen af konkrete værker med opgaver og evaluering. Evalueringsdelen indeholder oplæg til elevernes mundtlige eller skriftlige dokumentation af deres respektive læsning af et konkret værk.
 • Forfattere, som er en rigt illustreret åndshistorie (med globalt perspektiv) samt biografier af godt 400 danske og udenlandske forfattere. Læs mere og se skærmfilm om forfattersidens indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Litteraturhistorie, som strækker sig fra oldtiden til nutiden med rigt illustreret åndshistorie (globalt perspektiv) med tilknyttede billedfriser og bogen Litteraturens Perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl samt opslagværket PeriodeLeksikon.. Læs mere om sitet Litteraturhistorie med fokus på indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Opslagsværker: Der er fire opslagsværker i portalen, som er 1, Litteraturens begreber 2, PeriodeLeksikon 3, MetodeLeksion og 4, AnalyseLeksikon. Herudover er der en digital tidslinje Artline med 250 ikoner med kunstværker, forfattere, tidens tænkere, verdenslitteratur, lydoplæste litterære citater, opgaver m.m. Læs mere og se skærmfilm om opslagsværkernes indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Se også Videoguides med introducerende skærmvideoer til:

  Biblioteket
  Læseruden
  Notesbogen
  Forfattere
  Forløb
  Opslagsværkerne