Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Ideer til anvendelse af portalen

Litteraturportalens centrale kategorier er tekst, periode, genre og tema. Disse parametre er centrale i arbejdet med biblioteket, og teksterne kan via søgemekanismer og hyperlinks sammensættes i et utal af forløb, der er struktureret inden for disse kategorier.

Lav dine egne litterære forløb ved hjælp af bibliotekets søgekategorier: periode, forfatter, genre og tema

Litteraturportalen bliver løbende forsynet med færdige undervisningsforløb, som både kan være knyttet til perioder, genrer og temaer. Det er også enkelt selv at lave sine forløb, for sitets opbygning og hyperlinkstruktur gør det muligt at søge tekster ud fra, om klassen skal arbejde med fx en bestemt genre i en bestemt periode og ud fra et bestemt tema. Litteraturportalen er på den måde et tidssvarende digitalt og didaktisk hjælpemiddel, der på en gang er omfattende og overskueligt. Nedenstående er et eksempel på, at man blot skal prøve sig frem, for det er let at lave undervisningsforløb på Litteraturportalen.

Det er ofte en særlig udfordring, når litteraturundervisningen skal omhandle den nyeste tid. Det skyldes, at det er sværere at få overblik over litterære tendenser, når perioden er så tæt på, og at det vanskeligt at argumentere for periodisering og valg af forfattere, fordi der endnu ikke er konsensus og kanoniserede forfattere. Perioden rummer endvidere en stor kompleksitet vedr. både genrer, stil og tematik. Nedenstående viser, hvordan Litteraturportalen kan hjælpe med at konstruere et undervisningsforløb inden for denne periode.

Køn, krop og seksualitet efter 1991

 • Gå ind på Litteraturportalen, og vælg fanebladet Bibliotek
 • Vælg perioden Den globale tidsalder (1991-).
 • Vælg temaet Krop, køn og seksualitet.
 • Vælg evt. konkrete genrer, som du særligt gerne vil arbejde med, fx epik.
 • Vælg de tekster ud, der skal indgå i forløbet.
 • Inddrag supplerende materiale, fx til Naja Marie Aidts Myggestik: Forfatterportræt, film osv. på forfattersiden om Naja Marie Aidt i fanebladet Forfattere. 
 • Suppler med:
  • Genrebeskrivelser (kortprosa, novelle) i opslagsværket Litteraturens begreber.
  • Introduktionen til periodens åndshistorie og periodeartiklen fra Litteraturens perioderDen globale tidsalder under faneblade Litteraturhistorie.
  • Artikler i PeriodeLeksikon, der omhandler dansk litteratur i den pågældende periode.
  • Artline kan inddrages til at perspektivere de litterære tekster med tidens billedkunst.

Forslag til forløb: Litteraturhistorie, tema eller genre som fokus

 1. Lyrisk naturdigtning (genre, tema og litteraturhistoriehistorisk: diakront perspektiv)
 2. Overbliksforløb: liv og død (historisk: diakront perspektiv)
 3. Renæssancen som periode (historisk: synkront perspektiv, periodelæsning)
 4. Modernitet og storby (tematisk forløb)
 5. Metalitteratur (tematisk forløb), kunst og litteratur