Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Portalens indhold og opbygning

Litteraturportalens indhold er struktureret i fanebladene øverst på siden, og disse er udgangspunkt for den overordnede navigation. I de følgende afsnit gives en uddybende introduktion til fanebladenes respektive indhold og en beskrivelse af søgemuligheder og navigation.

  • Biblioteket med over 550 litterære tekster inden for en bred vifte af genrer, oplæsninger af professionelle skuespillere, videoer med forfatterinterviews og oplæsninger og litteraturhistorien Litteraturens perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl. Teksterne kan læses i en læserude, som fungerer godt på tablets som fx en iPad, eller printes som pdf. Der er skrevet ordforklaringer til teksterne, som vises i mouse over, og manchetter til uddrag. Eleverne kan skrive deres noter i notesbogen. Biblioteket indeholder dansk litteratur, norsk og svensk litteratur og verdenslitteratur fra oldtiden til i dag med fokus på de seneste 30 års litteratur.
  • Forfattere, som er en rigt illustreret åndshistorie (med globalt perspektiv) samt biografier af godt 400 danske og udenlandske forfattere. 
  • Litteraturhistorie, som strækker sig fra oldtiden til nutiden med rigt illustreret åndshistorie (globalt perspektiv) med tilknyttede billedfriser og bogen Litteraturens Perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl samt opslagværket PeriodeLeksikon..
  • Forløb med inspirerende undervisningsforløb, som sætter portalens indhold i didaktiserede rammer.
  • Opslagsværker: Der er fire opslagsværker i portalen, som er 1, Litteraturens begreber 2, PeriodeLeksikon 3, MetodeLeksion og 4, AnalyseLeksikon. Herudover er der en digital tidslinje Artline med 250 ikoner med kunstværker, forfattere, tidens tænkere, verdenslitteratur, lydoplæste litterære citater, opgaver m.m. og filmcollagen Lyrikporten - 28 danske digtere, hvor danske digtere læser op og fortæller, hvorfor de digter, og hvad der inspirerer dem til at digte.

I boksen til højre får man en visuel gennemgang af indholdet i portalens faneblade og de øvrige funktioner.