Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Web 2.0 på Litteraturportalen

Når man taler om web 2.0-værktøjer, dækker det over forskellige tjenester, som er internetbaserede, og hvor brugerne selv kan tilføje og redigere indhold - fx YouTube, præsentationsværktøjet Prezi og blogværktøjet Skoleblogs.

I en didaktisk sammenhæng kan værktøjerne bruges, hvor de understøtter læringen og giver mulighed for at gå til det faglige stof på nye, givende måder. De kan fx:

  • give større rum til egenproduktion inden for mange aspekter af det udvidede tekstbegreb - med tegneserier via Pixton, med kunstanalyser via VoiceThread eller med collager og plakater via Glogster
  • understøtte og dokumentere den reelle interaktion mellem eleverne - fx ved, at eleverne kommenterer hinandens produktioner via ScreenCast
  • give elever mulighed for at lave mundtlige afleveringer
  • tilgodese forskellige arbejdsmåder og forskellige interesser

Web 2.0 - hvordan?

Vi integrerer løbende web 2.0-værktøjer i vores undervisningsforløb, hvis vi vurderer, at det giver faglig og pædagogisk mening. Vi sætter værktøjerne i en didaktisk ramme, så brugen af dem bliver tilpasset lige præcis den opgave, eleverne er i gang med. På den måde bliver der en direkte forbindelse mellem det faglige stof og værktøjerne.

Litteraturportalen samarbejder med Gymnasietube

Litteraturportalen samarbejder med Gymnasietube om at tilbyde skoler, der har abonnement på begge produkter, adgang til en lang række velafprøvede kvalitetsværktøjer. Du finder lettilgængelige videovejledninger til alle de værktøjer, Gymnasietube tilbyder, i boksen i højre side. På LærITs website kan du også finde gode, konkrete forslag til brugen af værktøjerne i undervisningen.

Gratis introduktionsperiode til Gymnasietube

Gymnasietube tilbyder gratis introduktionsperiode frem til januar 2016. Åbn øjeblikkeligt adgang på Gymnasietube til dit gymnasium ved at udfylde formular her
Læs mere om samarbejdet her

Opgaveeksempel: dialogskrivning i Pixton

Jacob Holdt, foto fra USA (2002)
Baggrundsillustration: Simon Bukhave. ©Pixton 2015

Et eksempel på integration af et web 2.0-værktøj er genreforløbet Den realistiske novelle. Her inddrages programmet Pixton i forbindelse med, at eleverne skal skrive en dialog med udgangspunkt i et foto fra Jacob Holdts Amerikanske billeder.

Når vi ikke bare nøjes med at lade eleverne skrive dialogen i word, men lægger op til at lade dem lave en tegneserie med talebobler i web 2.0 værktøjet Pixton, er det fordi, det skaber identifikation og indlevelse samtidig med, at det understøtter forståelsen af hele kommunikationssituationen. I Pixton kan eleverne arbejde med figurernes ansigtsudtryk og kropssprog i en allerede opsat kulisse, der fx mimer Jacob Holdts foto. Herudover er der også mulighed for at arbejde med lydindtalelse af den skrevne dialog, der sætter fokus på betydningen af stemmeføring og dialogens fremførelse og dermed underbygger fagets mundtlige dimension.

Hermed tilgodeses langt flere veje til læring og indsigt i, hvad et digt er og kan være – vel at mærke på en måde, hvor værktøjet bliver vejen ad hvilken og ikke målet i sig selv.