Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Michael Strunge medieret – den litterære portrætfilmPlakat til Væbnet med Ord & Vinger.
Fokus: Forløbet undersøger, hvordan man kan fremstille et afgrænset stof (Michael Strunges liv og værk) i en film. Hvilke narrative og æstetiske strategier anvender filmen for at remediere Strunges tekster og konstruere hans livsbane? Hvilke relationer er der mellem digtning og film.

Mål: Medieanalyse og -fortolkning, herunder anvendelse af remedieringsteori og genrekendskab.

Form: Hjemmeforberedelse, gruppearbejde, præsentation.

Materialer:
Når en instruktør vælger at lave en film om en forfatter eller digter, må vedkommende gøre sig nogle tanker forinden. 

Hvad betyder digteren for mig?
Hvordan læser jeg hans eller hendes tekster?
Er der forhold mellem digterens liv/skæbne og digtene, som skal fremhæves?
Hvilken dokumentarisk form er egnet? 

Inden vi begynder at svare på disse spørgsmål gennem arbejdet med filmen, skal vi etablere en teoretisk forståelse for remediering:
 
Et indhold, der overføres fra et medie til et andet kaldes for en remediering. Vi skelner mellem to former for remediering:
  • Direkte remediering – her overføres indholdet uden ændringer, fx indholdet fra en lp, der overføres på en cd eller en streamingtjeneste.
  • Remediering som reform – her omformes indholdet i overensstemmelse med de muligheder, som det nye medie rummer.
Det er remediering som reform, som filmen Væbnet med Ord & Vinger er et eksempel på. Torben Skjødt Jensen benytter alle de muligheder, som filmmediet stiller til rådighed til at gengive indholdet, der handler om personen Michael Strunge og præsenterer et stort udvalg af hans digte.

Målet med en remediering er at fastholde, genskabe eller forny en autentisk og ægte oplevelse – eller som det kaldes i medieteorien: immediacy. Hertil kan man anvende to forskellige strategier:
  • Skabelse af immediacy gennem mediemarkeringer, det såkaldte hypermediacy.
  • Skabelse af immediacy gennem medietransparens, det såkaldte transperency.

Den transparente remediering ”usynliggør” mediet. Det er den strategi, der anvendes i Jørgen Leths film Lyrikporten - 28 danske digtere som er samlet i Lyrikporten. Digterne er filmet i et hvidt rum under anvendelse af ganske få kameraindstillinger. 


Søren Ulrik Thomsen læser sit digt Levende fra City Slang i et filmisk renset rum, der fokuserer på indholdet (ordene, lyden, den optrædende) og ”skjuler” filmens mediering.


Derimod er Lyrikporten en mediemarkerende remediering af Leths film. Den er splittet op i 2x28 små sekvenser og præsenteret i et interfacemiljø, hvor man har mulighed for at vælge til og fra.


Søren Ulrik Thomsen remedieret i en mediemarkerende proces. Hypertekstens muligheder er synlige og direkte anvendelige for brugeren.Portræt af Torben Skjødt Jensen. ©Jan Jørgensen/Scanpix


Torben Skjødt Jensens Væbnet med Ord & Vinger er mediemarkerende. En stor buket af filmiske virkemidler anvendes synligt og pågående: defokuserede (uskarpe) billeder, overtoninger, ”gamle” tv-billeder og asynkrone forhold mellem lyd og billeder. Seeren bliver hele tiden opmærksom på, at der er tale om en meget aktiv form for mediering. Remedieringen i Nattens Engel er anderledes. Her er strategien at opnå transparens. Som en skyggeperson følger kameraet Michael Strunge gennem den københavnske nat uden at gøre noget væsen af sig. 

Væbnet med Ord & Vinger er bygget op af en række sekvenser af forskellige karakter, fx vidneudsagn af personer, der kendte Michael Strunge, dramatiseringer af Strunges digte og indslag af gamle optagelser fra tv og radio.