Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Analytiske opgaver til kapitel 10


  • Karakteriser hovedpersonen og jeg-fortælleren Theis. Inddrag hans kæreste Nadja i din karakteristik. Hvordan afspejler Theis tekstens samtid?
  • Lav en miljøkarakteristik. Hvilke miljøer bliver beskrevet? Karakterisér mindst fire.
  • Analyser forholdet mellem virkelighed og fiktion i lyset af din personkarakteristik og miljøkarakteristik.
  • I interviewet med Theis Ørntoft beskriver han sin skrivestil i Solar som en realistisk skrivestil. Find mindst tre eksempler. Giv derudover eksempler på, hvordan tonen/stemningen ændrer sig i uddraget og underbyg med sproglige iagttagelser fx syntaks, semantiske kategorier og/eller ordklasser.
  • I interviewet med Theis Ørntoft siger han følgende:
”Realisme og surrealisme. Det er disse yderpunkter, som al god litteratur har koordinater i. Litteratur synliggør verden for os. Jeg tror det er dens primære funktion. Vi mennesker er nogle mærkværdige væsener: Vi kan gå rundt ude i en skov og ikke bemærke et eneste træ, men hvis nogen udstiller et træ inde i en kunsthal, så står alle og kigger forundret op og siger: Wow, mand. Et træ! Hvor ser et træ egentlig vildt ud! På samme måde udstiller kunsten virkeligheden, den nedskalerer kompleksiteten til et sted, der gør verden begribelig for os. Verden er for stor til, at man kan fatte den, og litteratur er ligesom kort over landskaber. Bøger har meget den samme funktion, bare i en mental forstand; de er kort over de indre, sociale og eksistentielle landskaber.”

Redegør med jeres egne ord for Ørntofts synspunkter og diskutér dem.
  • Perspektivér romanuddraget fra Solar med forfatter Theis Ørntofts oplæsning af sit digt Jeg analyserer samfundene fra websiden Lyrikporten – 28 danske digtere.