Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

AVISREPORTAGEN

Af Berit Riis Langdahl

Journalistikkens historie i Danmark er i høj grad knyttet til udviklingen af en borgerlig offentlighed. Denne proces tager fart fra oplysningstiden i 1700-tallet og fortsætter sin udvikling i de følgende århundreder. Ikke mindst efter demokratiets indførelse med Junigrundloven (1849) får den frie presse en væsentlig samfundsmæssige rolle. Det gælder ikke mindst dagspressen, og det er ikke kun dens nyhedsformidling, men også oplevelsesjournalistikken, som fylder i medierne og bidrager til demokratisk samfundsdebat. Et eksempel herpå er avisreportagen, en genre, der giver journalisten en særlig rolle, fordi han ofte optræder direkte som ’jeg’ i artiklen. Genren har haft enorm betydning for en lang række af de største og mest talentfulde journalister og forfattere i dansk pressehistorie som Herman Bang, Henrik Cavling, Morten Sabroe, Jan Stage og Carsten Jensen, og de vil også blive inddraget i dette forløb.


Forsiden af den første udgave af Danmarks ældste eksisterende avis, Berlingske, der oprindelig hed Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender (1749). ©Scanpix

BILLEDER
Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender
Forsiden af den første udgave af Danmarks ældste eksisterende avis, Berlingske, der oprindelig hed Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender (1749). ©Scanpix