Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

#KIERKEGAARD – LITTERÆR ISCENESÆTTELSE PÅ DE SOCIALE MEDIER

Kierkegaards arketyper, eksistentialismen, Litterær iscenesættelse, dagbogs- og korrespondancegenren og virtuel iscenesættelse 
Af Lone Brinkmann

Forløbets formål

Formålet med forløbet #Kierkegaard – litterær iscenesættelse på de sociale medier er, at I med afsæt i Søren Kierkegaards Enten-Eller (1843) skal blive bevidste om den litterære iscenesættelse, der finder sted i dagbogs- og korrespondancelitteratur og på de sociale medier. I får derved en forståelse for, hvordan vi alle dage har været selviscenesættende, fortalt historier om os selv og har taget nye medier til os som litterære genrer, og hvordan digital dannelse har indflydelse på den selviscenesættelse, der finder sted på de sociale medier.

#Kierkegaard – litterær iscenesættelse på de sociale medier giver jer en sammenhængende genreforståelse for autofiktion og en større indsigt i at bruge de sociale medier som perspektiveringsværktøjer i tekstanalyser. 

Forløbets fokus

I bliver introduceret til grene af Kierkegaards eksistensfilosofi, der trækker tråde til eksistentialismen, og I får kendskab til hans arketyper; spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse. Derudover kommer I også til at arbejde med dagbogsgenren og korrespondancegenren, som strækker sig fra den klassiske dagbogslitteratur og brevromaner til e-mailromaner, blogs, Facebook og Twitter-thrilleren.

Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op af følgende dele:  
  1. Litterær iscenesættelse (herunder Kierkegaards arketyper og Enten-Eller som et iscenesat værk)
  2. Dagbogsgenren (herunder den klassiske dagbogsroman og den digitale dagbog)
  3. Korrespondancegenren (herunder brevromanen og online-korrespondancen)
Indledende forberedelse
  1. Se Tv-klippet Et berømt fravalg på DR Gymnasium. 
  2. Læs Forfatterportrættet om Søren Kierkegaard.

BILLEDER
Kierkegaard
Kierkegaard var teolog, digter og filosof og skabte den filosofiske retning eksistentialismen. Hans kendteste værk er Enten-Eller fra 1843.