Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

LITTERATUR PÅ LANGS

FOKUS: Tro og tvivl
Litteraturhistorisk overbliksforløb fra middelalderen til og med det moderne gennembrud


Af Maja Bødtcher-Hansen og Berit Riis Langdahl

Billede af en ukendt fotograf fra det sønderbombede bibliotek i Holland House, London, september 1940.

Litteratur og samfund

At der er en tydelig sammenhæng imellem litteratur og samfund står endnu mere klart, efter at Yahya Hassan har skabt debat med sin debutdigtsamling i efteråret 2013. Og det har altid været sådan, at litteraturen ikke kun afspejlede, men også påvirkede sin omverden. Dette undervisningsforløb Litteratur på langs handler om tro og viden i litteraturen, fra kristendommen kommer til Danmark i den tidlige middelalder, til begyndelsen af moderne tid, hvor den kristne forståelse af tilværelsen bliver udsat for kraftig kritik og erstattet af naturvidenskabelige forklaringer. Litteratur på langs har derfor fokus på vekselvirkningen imellem litteratur og samfund og inddrager et længere tidsperspektiv og mange litteraturhistoriske perioder. Det har derfor en diakron tilgang til litteraturhistorien, i modsætning til synkrone forløb, der blot laver nedslag i en enkelt periode.

BILLEDER
Holland house
Billede af en ukendt fotograf fra det sønderbombede bibliotek i Holland House, London, september 1940.