Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

LITTERATUR UNDER LUP

INTRODUKTION TIL LITTERÆR ANALYSE OG FORTOLKNING
TEMA: Køn, kærlighed og seksualitet


Af Berit Riis Langdahl


Forløbets formål

Forløbet Litteratur under lup introducerer, hvordan man arbejder fagligt med analyse og fortolkning af litterære tekster. Disciplinen er vigtig, for den udgør grundlaget for det videre arbejde med tekster i danskfaget. Derfor præsenterer forløbet danskfagets tekstbegreb og giver de grundlæggende analyseredskaber, der gør en analyse videnskabelig og valid. Valget af litterære analyseredskaber afhænger altid af teksternes genrer, og derfor er forløbet opbygget, så det giver genreintroduktion og udvalgte analytiske værktøjer til en genre en ad gangen.

I første modul er fokus på genrebegrebet generelt, i næste på fortælleteknik i den episke genre, i det tredje på stilistikken i den lyriske hovedgenre osv. Selv om modulerne i dette forløb fokuserer særligt på et træk ved teksterne, er det en vigtig pointe, at man kan undersøge alle elementerne i alle genrer, og det er f.eks. relevant at arbejde med kompositionen og stilistik i alle genrer.

Analyse og fortolkning af tekster beskæftiger sig både med deres form og indhold, og disciplinen har som formål at afkode tekstens virkemidler og udsagn. Der findes en lang række danskfaglige begreber, som er nødvendige for at udtrykke sig præcist og nuanceret om teksterne, og derfor skal man lære at bruge dem i arbejdsprocessen.