Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Naja Marie Aidt (f. 1963)

 

Foto: Mikkel Tjellesen, Gyldendal Presseservice


PORTRÆT

Læs Gita Pasternaks interview med Naja Marie Aidt om Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog (2017)


Genrer i spil

Naja Marie Aidt kredser flere steder i sit omfattende forfatterskab om barnets univers. Også overgangen i form af den tidlige ungdom beskrives – ofte i temmelig barske fortællinger om livet på kanten af normaliteten. Ensomhed, magtesløshed, tab er centrale temaer. Siden debuten med digtsamlingen Så længe jeg er ung i 1991 har Aidt haft mange genrer i spil - en lang række digt- og novellesamlinger, skuespil, film, børnebøger, radiodramaer, sange, en enkelt roman og bøger, der ikke er lige til at sætte på en formel.

Direkte og distanceret

Sprogligt lægger Aidt en klar og nærmest distanceret beskrivelse af hændelserne ind i fortællinger og digte. Denne distance skaber en direkte oplevelse, der ofte får situationerne til at stå sitrende klart for læseren. Traumatiske barndomsoplevelser bliver billeder på tilstande og relationer, der følger os senere. Dette er et tema, som også går igen i digtsamlingen Poesibog fra 2008, hvor et væsentligt fokus er 70'er-generationen og deres børn, som nu er blevet voksne. Poesibog er struktureret dels af årstiderne og dels af en opdeling i otte afsnit, der hver indeholder et antal eksperimenterende prosadigte. Ordet "Engang" går igen, og den retrospektive synsvinkel bliver nøglen til barnets bearbejdelse af omkostningerne ved tidens frigørelsesprojekt, kernefamiliens opløsning og det nye liv i kollektiv, der alle truer barndommens idyl.

Bavian

Med novellesamlingen Bavian fra 2006 slog Naja Marie Aidt igennem til et stort publikum. Novellerne i bogen kredser om det kaos og den ondskab, der ofte lurer faretruende tæt på hverdagslivets og normalitetens overflade. Bavian vandt Nordisk Råds Litteraturpris i 2008.

Mandemyter

I 2012 udgav Naja Marie Aidt sin første roman Sten Saks Papir, som tager fat i den vestlige kulturs mandemyter, homofobien, det mandlige venskab, forholdet til kvinder, den maskuline vold.

Køn, frihed og venskab

I et erklæret ønske om at nuancere tidens feminismedebat - ud fra egne erfaringer, men inkluderende andre seksualiteter, nationaliteter og etniciteter - udgiver Aidt i 2014 Frit flet. Fællesbogen sammen med forfatterkollegerne Mette Moestrup og Line Knutzon. Et kæmpe værk med vildtvoksende billedside og et layout, der giver associationer til en blanding af dameblad og kunstkatalog. En form, der afspejler værkets indholdsside, en genrehybridcollageform med bl.a. interviews, spørgeskemaer, logbøger, digte, essays, sange, lege, sms'er, breve og familiebilleder. Frit flet. Fællesbogen er skrevet af alle tre forfattere under pseudonymerne a, b og c - en sammenfletning af stemmer. Hovedtemaer er køn og frihed, andre er penge, kærlighed, vold, hud, klasse, begær, latter, alder, sted.

Varselsdigte

Sammen med Mette Moestrup fortsætter Naja Marie Aidt fællesskrivningen, og de udgiver i 2016 digtsamlingen Omina, der kredser om amazonerne, de kvindelige krigere fra den græske mytologi. Det er mørke og ildevarslende digte, men som også har en bevægelse mod vilde feministiske utopier.

Sorgsmerte

Da Naja Marie Aidts 25-årige søn, Carl, døde i en ulykke, skrev hun Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog (2017). Det er en bog om, hvordan sorg forandrer ens forhold til virkeligheden, til ens nærmeste, til tiden. Formen er brudt op – en genrehybrid med korte prosastykker, lyriske passager, erindringsglimt, nye og gamle dagbogsnotater, Carls egne tekster, citater fra andre forfattere.

Naja Marie Aidt siger i sit interview til Litteraturportalen i forbindelse med udgivelsen: ”Bogen handler på mange måder om Carl og mig og vores familie, men det er måske ikke det vigtige. Det vigtige er, at det er en litterær dokumentation over, hvad der sker, når et menneske mister sit barn, når et menneske, der skriver, mister sit barn, Og hvad sker der, når chok og traume og sorg overtager ens liv fra den ene dag til den anden?”


   

OM FORFATTEREN
HAR DØDEN TAGET NOGET FRA DIG SÅ GIV DET TILBAGE (UDDRAG)
INTERVIEW OM "HAR DØDEN TAGET NOGET FRA DIG SÅ GIV DET TILBAGE. CARLS BOG"
FRIT FLET: CAMILLE CLOUDS POWER-BREVKASSE
FRIT FLET: NEJ TIL EROTISK KAPITAL
FRIT FLET: SIG KUN ÉT ORD
FRIT FLET: SPØRGESKEMA OM DEN HVIDE ANTIRACIST
STEN SAKS PAPIR (UDDRAG)
LYRIKPORTEN
GYLDENDAL-TV