Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Ursula Andkjær Olsen (f. 1970)

Foto: Lisbeth Thorlacius

Poesi efter årtusindeskiftet

Ursula Andkjær Olsen har udgivet en række tematiske digtkredse fra 00’erne og frem. Særlig opmærksomhed fik debuten Lulus sange og taler (2000) og Ægteskabet mellem vejen og udvejen (2005) – den sidste også af et bredere publikum.

Det højtflyvende og det jordnære

Teksterne er som tankerejser, der slynger sig gennem alt lige fra kristendom til oplysningsfilosofi, erotiske længsler, socialisme, nationalisme, naturvidenskab etc. Det blandes op med en masse humor, bl.a. i kraft af sprogets vekslen imellem højt og lavt stilleje. Der postuleres ikke svar på store spørgsmål eller agiteres for noget. Der åbnes store perspektiver, som på et metaplan overvejes, betvivles og grines uhøjtideligt af ved en stadig tilbagevenden til det helt jordnære.

Sætningsbrud, gentagelse og reference

Ved overraskende brug af tegnsætning og sætningsbygning – fx af punktum, linjeskift, skråstreg, store bogstaver eller parentes – opstår brud/pauser, der giver plads til tøven og overvejelse. Sproglige gentagelser i nye sammenhænge giver nye synsvinkler og betydninger. Der associeres, vendes på hovedet og parodieres løssluppent. Citater fra litteraturklassikere, udenlandske ord, faglige gloser, slangudtryk etc. betragtes som en del af sproget på lige fod med enkeltordene selv. Formmæssigt er der mange postmoderne træk.

Raseri og sorg

Digtsamlingerne Det 3. Årtusindes hjerte fra 2012 og Udgående fartøj fra 2015 har samme layout og samme komposition i digtenes forløb. De adskiller sig fra det øvrige forfatterskab ved at være mere énstrengede med et ”jeg”, der taler. Formen er strammere, men stadig i en eksperimenterende skrift med forskydninger, variationer, gentagelser og modsigelser.

I Det 3. Århundredes hjerte er det moderskab og tab og sorgen over gentagne aborter, der afføder rasende smerte og isolation. I Udgående fartøj er jeget lukket om sig selv, og vreden og sorgen er ”som en planet indeni”, men også med håb om en vej ud ”mit mål er at omstøde AL ensomhed / mit mål er at kommunikere MED ALT”.