Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Kristen Bjørnkjær (f. 1943)

Foto: Åge Sørensen, Scanpix

Den mandlige følsomhed

Kristen Bjørnkjær udgav i 1960´erne en række digtsamlinger, der er moderne i deres metasproglighed og tematisering af massemedier og popkultur, men samtidig nostalgisk rækker bagud – til et traditionelt samfund og til barndommen. Følsomheden blev det udslagsgivende for succesen med udgivelsen Kærestesorg (1976), og resten af det fiktive forfatterskab er tilsvarende centreret omkring parforhold. Han har skrevet både digte, romaner og en stor mængde journalistiske tekster, bl.a. i dagbladet Information.

Kærestesorg og kønsroller


Den store opmærksom, der blev vist Kærestesorg, kan forklares ud fra dens samtid, som den åbenlyst går i dialog med. 1970'erne var bl.a. årtiet, hvor der blev rodet så meget op i kønsrollerne, at ikke alene kvinder skulle have mulighed for at ændre adfærdsmønstre, roller og position, men også mændene. Den følsomhed, som udgivelsen udtrykker både ved sin fysiske fremtræden og i sit indhold, bryder med den traditionelle maskulinitet. Nogle kalder den bekendelseslitteratur. Det er oplagt at diskutere, om det er en frisættelse af manden eller et identitetstab som følge af kvindens ændring.

Leg med hverdagssproget

Digtene afspejler en fascination af hverdagssproget og de mange muligheder for at lege med betydning ved nye sammensætninger og nye måder at gøre brug af det, f.eks. ved at bygge videre på formuleringer med overført betydning, som om betydningen var bogstavelig. Stilen minder visse steder om Benny Andersens.