Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Katrine Marie Guldager (f. 1966)


Foto: Les Kaner, Gyldendal Presse

Mennesket i verden

I 1994 blev Katrine Maria Guldager både cand.phil. i dansk, afsluttede Forfatterskolen og debuterede med digtsamlingen Dagene skifter hænder. Det er siden blevet til et meget varieret forfatterskab, hvor tyngden har ligget i digtene, novellerne og den stort anlagte familie- og samtidshistorie, Køge-krøniken. Men også selvbiografien Lysgrænsen – en psykoanalyse fra 2007 er væsentlig.

Katrine Marie Guldager eksperimenterer med poesi- og prosaformerne og udfordrer sit eget realistiske udgangspunkt ved både at gå ud over den ydre sandsynlighed og i sit spil med fortællerstemmen og sin markante brug af alvidende fortæller og forfatterkommentarer, der frit bevæger sig inden for og uden for teksten.

Centralt er hendes optagethed af individets vilkår og ansvar i en moderne opdelt og atomiseret verden, både lokalt og globalt. Ikke mindst børnenes rolle og muligheder.

Digte om rugbrød og hjertesorg

Digtene har ofte et konkret, hverdagsagtigt udgangspunkt, der herefter eskalerer i sit billedlige udtryk. Emner kan både være kærlighedstab som social indignation og uro for verdensmiljøet.

Eksempler kunne være digtet "Vaskemaskine" fra digtsamlingen Styrt (1995), der får en almindelig tøjvask til at udvikle sig til at være en kamp for livet eller ”Brødmaskine” fra debutsamlingen, der umiddelbart synes at være start på morgenmad med nyskåret rugbrød, men hvor rytmen, de hårde, skærende konsonantlyde og digtets grafiske form, som brødskiver, der falder hulter til bulter og de voldsomme billeddannelser, i virkeligheden er et brud i et parforhold.

Fra København til Kilimanjaro

Det store gennembrud kom med novellesamlingen København fra 2004 – hvor scenen er det offentlige rum i en metropol, København. Storbylivet er modsætningsfyldt, både fragmentarisk og sammenhængende. Et vilkår.

Formen er minimalistisk realisme, korte ydre træk, ikke individualiserede persontegninger, men i stedet skiftende synsvinkler, tidssammenfald, parallelforløb, krydsklip – som et kamera der zoomer ud og ind. Læseren ser sammenbindingerne, men det gør de involverede personer ikke.

Novellesamlingen Kilimanjaro fra 2005 er bygget op som København, men synsvinklen er blevet global. Novellerne her foregår i skift mellem Tanzania, København og luftrummet imellem. Det er nu mere den ”sorte” og ”hvide” verden, der er i spil, men stadig med sammenhæng og adskillelse som hovedtema.

Det store format

Familiens betydning som pejlemærke for samfundsudviklingen er fokus i Køge-krøniken, der tæller 6 bind: Ulven (2010), Lille hjerte (2012), Den ny tid (2013), Peters død (2014) og Bror og søster (2015), samt sjette og sidste bind Ilden (2016). I denne romanserie lader Guldager udviklingen i familiestrukturerne fra 1938 til 1988, vist ved en konkret families historie i tre generationer, være baggrund for en større fortælling om Danmarkshistorie. Helt centralt for bøgerne står familiens opløsning og dannelsen af nye familiemønstre i 1970’erne. Som krøniken skrider frem, handler bøgerne mere og mere om, hvordan opbruddet med traditionerne og de nye familieformer påvirkede børnene af 70’er generationen.

Opgør og livskrise

Konsekvenserne af 70’ernes idealer er også helt centrale i Guldagers roman En uskyldig familie fra 2017. Her følger vi de tre børn Frederik, Lene og Jakob, som på hver deres måde gør oprør mod forældrenes idealer om biodynamik og åbne forhold. Bogen er et intenst familiedrama, som Guldager har skrevet ud fra kunstneriske benspænd udstukket af filmproducenten Peter Aalbæk Jensen. 

I 2018 udkom Bjørnen. Her vender Guldager tilbage til det mere personlige perspektiv ved at følge den forsmåede Vibse i kun 11 dage af hendes liv. Romanen er et langt zoom ind på én person efter de stort anlagte bøger om Danmarkshistorien. Dette snævre perspektiv betyder, at Guldager med Bjørnen vender tilbage til den mere minimalistiske prosa. Bjørnen er primært fortalt gennem Vibses indre monolog, og bogen er skrevet i korte helsætninger og med mange linjeskift.

Vibse er midt i en livskrise, og hun er bitter. Da hun en vinter bliver fyret som gymnasielærer, og datteren flytter hjemmefra, får hun nok og tager alene til en hytte i Sverige for at rase ud. Gennem Vibses på en gang fascinerende og irriterende fortællestemme fremskriver Guldager en både eksistentiel og humoristisk prosa. Bjørnen kredser om at leve med og lære af de sværeste følelser, man har som partner, forældre, barn og individ.