Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Ida Marie Hede (f. 1980)

Foto: Kristine Kiilerich, Scanpix

Eksperiment

Ida Marie Hedes debut Seancer (2010) sprænger bevidst de rammer, tekster normalt indordnes under: genre, kronologi, tematik, plot, motiv, figur eller anden klar, samordnende logik. Der er ingen kasser at putte teksten i.

Hurtige skift mellem faglige og kunstneriske områder

Teksten indeholder elementer fra så mange faglige og kunstneriske områder med så mange perspektiver, at intet område skiller sig ud med et hovedtema. Der skiftes hurtigt og associerende imellem stofområderne. Det er forbindelserne i sig selv, der må siges at blive bogens tema. Abstraktionsniveauet er højt, og teksten udfordrer læserens tænkning i flere retninger uden at samle sig om budskaber eller konklusioner.

Avanceret prosa med lyriske elementer

På indholdssiden bliver teksten vanskelig at læse, da den ikke har en handling, men bygges op af billedsprog og tilstande, ligesom i lyrik. Men også formmæssigt afviger teksten fra prosa; f.eks. er teksten ikke altid bygget op efter de formelle regler for sætningskonstruktion. Hvad angår dispositionen, er det umuligt ud fra almindelige termer at bestemme tekstens inddeling i to gange syv prosastykker– man kan f.eks. hverken kalde dem for kapitler, noveller eller prosadigte.