Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Christian Jungersen (f. 1962)

Foto: Thomas Borberg, Gyldendals Billedbibliotek

Antropolog med mange læsere

Christian Jungersen har specialiseret sig i psykologiske spændingsromaner med naturligvidenskabelig ballast. Han debuterede i 1999 med Krat, og i 2004 blev murstensromanen Undtagelsen en af årtiets største salgssucceser. Jungersen modtog De Gyldne Laurbær for Undtagelsen, og i 2012 udgav han Du forsvinder.

Menneskelige mekanismer

I Undtagelsen foregår handlingen på Dansk Center for Information om Folkedrab, hvor fire kvindelige kollegaer langsomt nedbryder sig selv og i hinanden gennem mobning, psykisk terror og manipulation. Forfatterskabet undersøger nogle af de psykologiske mekanismer, der styrer menneskelige forhold. Med lange passager af opdigtede videnskabelige artikler bliver romanerne til studier over psykologiske, filosofiske og neurologiske problemstillinger.

På usikker fortællergrund

Stilen er realistisk, og der er ikke de store sproglige svinkeærinder. Til gengæld leges der hele tiden med fortællertekniske greb. Der springes mellem flere forskellige synsvinkler, personerne er ofre for selvbedrag, og flere gange anvendes den utroværdige fortæller. Alt sammen bidrager til, at læseren holdes vågen og spændt, og det udstiller også, hvordan vores individuelle virkeligheder er konstruerede.