Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Josefine Klougart (f. 1985)

Foto: Scanpix

Lyrisk prosa

I starten af 10´erne har Josefine Klougart meldt sin ankomst i den danske litterære offentlighed med en række meget omtalte udgivelser: Stigninger og fald (2010), Hallerne (2011) og En af os sover (2012). Den unge forfatter har været omgivet af en usædvanlig hype blandt anmeldere og i en række medier. Klougarts tekster er rent grafisk sat op, så de ligner prosa, men sproget er så billedmættet, at det mere minder om lyrikBilledsproget bruges til at træde ind i det psykiske rum i mennesket, og metaforerne overskrider i den bestræbelse ofte realismen og bevæger sig ind i surrealismen

Følsomhed, fremmedgørelse og ensomhed

Den ydre handling i teksterne er sparsom og bærer ikke fortællingen i sig selv. Det gør derimod forholdet imellem menneskets indre, psykiske rum og alt det ydre. Manden og kvinden i Hallerne, som gennemlever et voldeligt og ulige seksuelt forhold, rummer hver især lyster, følelser og tanker, som er tabuiserede, og som måske af mange ville blive anset for perverse eller sygelige. Et gennemgående tema er da også fremmedgørelse, fremmedgørelse over for både kroppen, omverden og hinanden og den deraf følgende ensomhed.

Lang og poetisk skildring af kærlighedens ophør

Den lange roman New Forest (2016) er en fortælling om tre kvinder i forskellige aldre. Uddraget er et tilbageblik til den unge kvindes barndomsudflugt med familien til nationalparken New Forest i Sydengland, og uddraget antyder hovedpersonens relationer til andre og dermed også centrale temaer i værket. Synsvinklen skifter, og selvom den 30-årige kvinde er central, så står den ældre kvindes overvejelser over ikke at kunne forlade sin døde mand også stærkt. Handlingen er koncentreret om kærlighed og erotik, alder og afmagt, da det er kærlighedens ophør, der bliver kulminationen i handlingsforløbet. Som i Klougarts andre værker er stilen avanceret og koncentreret, og til tider viger handlingen næsten tilbage for billedlige lyriske beskrivelser af sansninger og erindringer.