Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Maja Lee Langvad (f. 1980)

Foto: Jens Astrup, Scanpix

Du skal ikke tro, du er dansker

Maja Lee Langvad debuterede med digtsamlingen Find Holger Danske i 2006. Samlingen tematiserer det at være adopteret og identitetsspørgsmål, især i forhold til nationalitet – både på et nært, følelsesmæssigt plan og et mere udadvendt, politisk niveau.

Adoptionspapirer og spørgeskemaer

I bogen indgår readymades som adoptionspapirer og citater, men også spørgeskemaer til familien og forfatteren selv. Skemaerne efterligner genren effektfuldt – kun spørgsmålenes karakter af hudløs ærlighed og afsenderens indsigt i de følelsesmæssigt svære dele af adoptionen afviger.

At performe sig selv

Find Holger Danske er et eksempel på et litterært værk, der performer adskillige elementer fra kunstnerens eget liv helt konkret (de omtalte readymades) og blander dem med lyrik, prosa og ikke-fiktive genrer. Se også genrehybrid og autofiktion. Denne tendens til selvbiografiske afsæt kan ses i flere samtidige værker som Max Kestners dokumentarfilm, Lone Hørslevs skilsmissedigte, Jens Blendstrups humoristiske Gud taler ud og Frit flet. Fællesbogen af Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup. Den sidste har også ligheden i genreblandingen.

Vred over at være vred

Efter debuten tog Maja Lee Langvad til Sydkorea for at finde sine biologiske forældre. Det kom der i 2014 to bøger ud af - Find Holger Danske. Appendix, som består af fire nye spørgeskemaer med spørgsmål, der har trængt sig på efter mødet med hendes biologiske familie og den 250 sider store Hun er vred. Et vidnesbyrd om transnational adoption. Også Hun er vred(...) fortsætter temaet om at være adopteret fra Find Holger Danske, men nu ud fra en adoptionskritisk vinkel - allerede udpeget i bogens fire første linjer: "HUN ER VRED over at være en eksportvare. Hun er vred over, at adoptionsbureauer i såvel afgiver- som modtagerlande tjener penge på transnational adoption." Værket er et personligt og kollektivt vidnesbyrd - et rasende opråb til sig selv og omverdenen. Det er en genrehybrid i sin blanding af fiktion og dokumentarisk materiale - nogle afsnit rytmiske og poetiske, andre argumenterende med et detaljeret noteapparat.