Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Mette Moestrup (f. 1969)

Foto: Robin Skjoldborg, Gyldendals Billedbibliotek

Bag initialerne MM

I et poetisk eksperiment sendte digteren Mette Moestrup i 2002 et digt med titlen ”M.M. (et selvportræt)” fra samlingen Golden Delicious ud til 300 tilfældige københavnere med samme initialer. Modtagerne blev bedt om at gøre, præcis hvad de ville med digtet og returnere det. Projektet er karakteristisk for Moestrup, der undersøger og eksperimenterer med læserens rolle i værket.

Sprog og stemmer

I Moestrups digte oplever man ofte mange forskellige stemmer, der taler fra forskellige positioner. Linjerne kan opleves som replikker eller udsagn, men fastholdes samtidig i en poetisk sammenhæng. Alvor, humor, frækhed og finurlighed præger hendes digtning. Således også den stil- og genreblandende digtsamling DØ, LØGN, DØ fra 2012, der er i fem dele om hvidhed, at være vidne, myter, kærlighedstab og fællesskab. 

Ordbogspoesi

Kollektivt – anonymt fra 2008 er et newmedia-værk, hvor anonyme personer giver betydning til udvalgte ord fra en ældre, indiansk ordbog fra Patagonien. Værket peger på det uoversættelige i sproget, der har så mange personlige betydninger og nuancer tilknyttet. Dermed peger Moestrup på sprogets relation til verden – og de konstruktioner af køn og race vi skaber.

Køn, frihed og venskab

I et erklæret ønske om at nuancere tidens feminismedebat - ud fra egne erfaringer, men inkluderende andre seksualiteter, nationaliteter og etniciteter - udgiver Moestrup i 2014 Frit flet. Fællesbogen sammen med forfatterkollegerne Line Knutzon og Naja Marie Aidt. Et kæmpe værk med en vildtvoksende billedside og et layout, der giver associationer til en blanding af dameblad og kunstkatalog. En form, der afspejler værkets indholdsside, en genrehybridcollageform med bl.a. interviews, spørgeskemaer, logbøger, digte, essays, sange, lege, sms'er, breve og familiebilleder. Frit flet. Fællesbogen er skrevet af alle tre forfattere under pseudonymerne a, b og c - en sammenfletning af stemmer. Hovedtemaer er køn og frihed, andre er penge, kærlighed, vold, hud, klasse, begær, latter, alder, sted.   

OM FORFATTEREN
DAGE MED SNUSENDE BRYSTER
AT MÆLKEN LØBER TIL
FRIT FLET: CAMILLE CLOUDS POWER-BREVKASSE
FRIT FLET: NEJ TIL EROTISK KAPITAL
FRIT FLET: SIG KUN ÉT ORD
FRIT FLET: SPØRGESKEMA OM DEN HVIDE ANTIRACIST
HVAD BETYDER DET FOR SOMMERFUGLEN
LYRIKPORTEN