Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Iben Mondrup (f.1969)

Foto: Gyldendals billedarkiv

Forfatteren, billedkunstneren og eskimologen Iben Mondrup er født i Danmark, men vokset op i Grønland.

Det alsidige værk

Iben Mondrup debuterede i 2009 med romanen Ved Slusen. Herefter fulgte romanerne En to tre Justine, 2012, Malene, 2013, Godhavn, 2014 og Karensminde, 2016. Foruden romanerne har Iben Mondrup også skrevet De usynlige grønlændere, 2003, en bog om sprog, kultur og identitet blandt hovedsageligt dansksprogede grønlændere, bidraget til flere værker om grønlandsk kunst, stået for udstillinger med grønlandske kunstnere og selv lavet en række kunstvideoer.

Begærets betydning

”Jeg skriver om begærets kringlede natur. Om at ville besidde hinanden, om at give sig hen. Om den konstante udveksling af magt og afmagt der er relationernes natur. Geografisk befinder jeg mig gerne et sted imellem Grønland og Danmark.” er Iben Mondrups egen præsentation af sit forfatterskab.

Hun ser især i sine tidlige romaner seksualiteten som et særligt spændingsfelt, som man kan udforske kunstnerisk på linje med de store filosofiske spørgsmål som livet og døden. At jage og blive jaget. Hun taler om begærets energi som noget produktivt, ikke kun destruktivt.

Identitetssøgen og spirende seksualitet

Godhavn, 2014, har fokus på relationer mellem mennesker, på hvorledes de holder os i deres greb og virker styrende på vores måder at tænke og handle på. Her er begæret en af mange kræfter og ses som sansninger og refleksioner hos tre søskende på syv, tolv og femten. Scenen er et år i en dansk udflytterfamilie i Godhavn, en lille by i Diskobugten, hvor børnene oplever, hvordan det er at være danskerbarn i 1970’ernes Grønland – både at være privilegeret og udsat som minoritet. ”De bor i byen, ja, de er i byen og gør det de gør, arbejder, tager sig af ting, er noget for byen. Men en del af byens krop er de ikke, i al fald ikke rigtigt; de er ikke dens ene arm eller dens ømme ryg”, som den ældste karakteriserer forældrene.

I denne usikkerhed kæmper børnene på hver sin måde – med hver sin alder og hvert sit sind – om at finde sig til rette med omgivelserne, familiehierarkiet og egen personlighed.

Roller og forventninger i spil

Karensminde, 2016, er en selvstændig fortsættelse af Godhavn fra 2014. Her er forældrene flyttet tilbage til Danmark, hvor de tre nu voksne børn og deres forældre konfronteres med hinanden – og sig selv. Alle har hver deres blik på det fællesskab, som en familie udgør, men hvilke konsekvenser har det haft for den enkelte? Hvor frie individer er vi som mennesker, er et af de store spørgsmål, romanen stiller.

   

OM FORFATTEREN
GODHAVN - KNUT (UDDRAG)
GODHAVN - HILDE (UDDRAG)
INTERVIEW MED IBEN MONDRUP