Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Kaspar Colling Nielsen (f. 1974)


Foto: Jes Larsen

Læs interview med Kaspar Colling Nielsen om Det europæiske forår (2017).

Læs også uddrag fra romanen, og arbejd med de tilknyttede opgaveforslag.

FORFATTERSKABET

Det europæiske forår

Det europæiske forår (udklip fra omslag)

Det europæiske forår (2017) er en fremtidsroman. På Lolland etablerer en række internationalt anerkendte forskere og iværksættere et nyt samfund, der skal kombinere det mest idylliske fra den gamle verden med de seneste teknologiske landvindinger. Den afdankede gallerist Stig og hans kone Elisabeth, der er hjerneforsker og er blevet headhuntet til en stilling i forskningsteamet, flytter ind i denne teknologiske bondehusidyl. Det samme gør kunstneren Christian og hans kæreste Mia, der er udviklingshæmmet og gravid. Stig og Elisabeths anorektiske datter, Emma, flytter kortvarigt med, men bliver i sin idealistiske tro på menneskerettigheder ansporet til at hjælpe med at få et ganske andet parallelsamfund på benene i Afrika. Efter et terrorangreb deporteres alle uønskede muslimske flygtninge fra Danmark hertil, og Emma bliver en central figur i opbygningen af en ny kultur og nye samværsformer i et samfund, der skabes i gamle Mærsk-containere.

I karaktergalleriet indgår også en række dyr, hvoraf flere har fået udviklet menneskelig intelligens. Fremstillingen følger karakterernes liv og relationer, og de afspejler en kultur, der som konsekvens af vor samtids værdier og teknologi, er forkvaklet, kalkuleret og kynisk og til dels savner kreativitet og sand kunst. Værkets titel Det europæiske forår er også navnet på en provokerende kunstinstallation, som viser en gammel mand, der dier hos unge kvinder. Den oprindelighed og det ”forår”, der ligger i amningen som naturlig menneskelig aktivitet, udfordres dog af beskrivelsens desillusion og perversion. Selv om kunstværket udtrykker håb, bliver det også et billede på romanens kritiske skildring af den moderne vestlige civilisation.

Den danske borgerkrig 2018-24 

I 2013 udgav Kaspar Colling Nielsen sit andet værk, fremtidsromanen Den danske borgerkrig 2018-24. Historien om den danske borgerkrig tager udspring i den økonomiske krise og bliver fortalt retrospektivt af en 475-årig mand, som beretter om sit liv til sin bedste ven, border collien Geoff. Erindringsformen ruller historien ud i et sammenhængende og større perspektiv, og med en blanding af science fiction-elementer og humor bevæger romanen sig inden for den alternative – eller spejler vores nuværende – samfundsudvikling, som vækker tanker om ”hvad nu hvis?”, som også var central i Mount København.

Mount København som kontrafaktisk litteratur

Kaspar Colling Nielsen vandt Danske Banks debutantpris for sine 17 noveller i Mount København (2010). Novellerne læner sig op ad genrerne fantastisk fortælling og science fiction, men kan måske bedst beskrives som ’kontrafaktisk litteratur’. De handler om noget, der måske kunne ske i den samfundsmæssige/historiske udvikling, men ikke er sket i virkeligheden. Det uvirkelige er her, at man i løbet af 200 år har opført et 3500 meter højt bjerg på Avedøre Holme. Som i den fantastiske fortælling og science fiction danner det alternative scenarie en kontrast eller et spejl i forhold til vores nuværende samfund og kultur. Det kan f.eks. være en advarende dystopi – ”sådan kan det ende!” – eller det kan være en idealistisk utopi – ”var det ikke en god idé, hvis vi i stedet for gjorde sådan og sådan?”. Den alvidende fortæller registrerer neutralt og analyserende en masse afledte samfundskonsekvenser af bjerget, og disse kommentarer skydes i kursiv ind imellem novellerne for at give seriøs dybdevirkning til novellernes bizarre historier.