Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Bjørn Rasmussen (f. 1983)

Foto: Nils Lund Pedersen, Scanpix

Provinsen som ramme om pubertetserfaringer

Med en opvækst på en vestjysk rideskole har Bjørn Rasmussen alle forudsætninger for at kunne skildre provinslivet, og det er lige, hvad han gør i sin debutroman fra 2011, Huden er det elastiske hylster, der omgiver hele legemet. Det vestjyske miljø skildres råt og humoristisk og danner rammen om den homoseksuelle Bjørns ungdomskvaler, som læseren præsenteres for igennem beskrivelsen af hans homoseksuelle forhold til sin ridelærer. Værket blev belønnet med Montanaprisen i 2011. Senere har han udgivet romanen Pynt, 2013 og Ming. Digte, 2015 samt graphic novels sammen med Rikke Villadsen. For Ming blev Bjørn Rasmussen indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2016.

En senmoderne skildring af seksualitet, sårbarhed og sorg

Gennem skildringen af den voldsomme kærlighed, seksualitet og selvfornedrelse i debuten giver Bjørn Rasmussen et indblik i, hvordan individets identitet influeres af krop og seksualitet. Med romanen Pynt, hvor synsvinklen er lagt hos en ung kvinde, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, bliver også psykisk sygdom et vigtigt udgangspunkt for forfatterskabet – i slægtsskab med samtidige danske forfattere som Asta Olivia Nordenhof
Digtsamlingen Ming har også et jeg i et homoseksuelt forhold, men her er det hovedsageligt sorgen over faderens død kædet sammen med indlæggelser på psykiatriske afdelinger og kærligheden til sin mand, der er omdrejningspunktet. Som den danske jury skrev i sin indstilling af værket til Nordisk Råds Litteraturpris, er det skrevet fra et sted, der meget sjældent skildres fra: ”Fra sorgens og den psykiske sygdoms fragile og pinefulde virkelighed, hvor der alligevel findes så megen kærlighed, sanselighed og skønhed." Værket fremstår næsten som en terapeutisk proces, der gør det muligt at komme videre efter dette tab. 

Bjørn Rasmussens autofiktion

Værkernes collageagtige stil rummer endvidere referencer til andre forfattere og humoristiske sekvenser, der gør skrivestilen kompleks og udfordrende. Det er også væsentligt at bemærke, at selvom der er mange paralleller imellem de fiktive figurer og personer i forfatterens eget liv, han bruger fx eget navn og autentiske fotos af drengen Bjørn i debutromanen, og titlen Ming er faderen Flemmings kaldenavn, skal man dog vare sig for at se det som ren selvbiografi


   

OM FORFATTEREN
HUDEN ER DET ELASTISKE HYLSTER DER OMGIVER HELE LEGEMET (UDDRAG)
JEG SKRIVER MIN DØDE FAR FREM (MING. DIGTE)
MED ÆKLE VINGER (MING. DIGTE)