Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Astrid Saalbach (f. 1955)

Foto: Jakob Dall, Scanpix

Dramatiker og forfatter

Udgangspunktet for forfatterskabet var, fra dets begyndelse i 1980’erne, kendskabet til teatret, og de første produktioner var primært skuespil og radiospil. Efterhånden er der kommet en række romaner og noveller til. Den hun er (2000), Fingeren i flammen (2005) og Fordrivelsen (2011) er blandt de største prosasucceser.

Tidstypiske problemstillinger

Teksterne har ikke tværgående temaer, men forholder sig til tidstypiske problemstillinger som f.eks. karriere, parforhold, moderskab, globalisering, royalisme, sexchikane og moderne familieformer. Dog er der en vis tendens til at skildre kvindeuniverser og/eller vælge kvindelige synsvinkler, og i flere tekster bruges døden som en bagvedliggende realitet, der sætter livet i relief.

Den ufortalte utryghed

Scenerne og dialogerne er hverdagsagtige og helt genkendelige, men hverdagens trivialitet og tryghed trues af noget. I replikkerne siges f.eks. ikke alting, og læseren kan fornemme den underforståede disharmoni og de potentielle livsricisi i selv de mindste forhold og hændelser. Uhyggen kan også opstå ved at hverdagsting, som hver for sig ikke er skræmmende, sættes i forbindelse med hinanden og derved danner ubehagelige konnotationer.