Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Amalie Smith (f. 1985)

Foto: Charles Hopkinson, Scanpix

Sin egen stemme

De næste 5.000 dage fra 2010 er Amalie Smiths debutbog, men med den har hun allerede slået sig fast som en egenartet stemme, der fremstiller og analyserer verden på sin helt egen måde. Hun fortsætter de nysgerrige takter i I civil (2012), samtidig med at hun lægger nye temaer som kærlighed og tab til sit repertoire.

Naturen og den bølgende virkelighed

Det naturvidenskabelige spiller en stor rolle i bøgerne, og teksterne forsøger at favne en erkendelse, der baseres på evolutionsbiologi, computerteknologi og kvantefysik. Det giver også et spørgende billede af verden og sproget, hvor nysgerrighed er vigtigere end vished: Jeg arbejder med, at tingene ikke er enten-eller, men både-og. Jeg ser ikke verden som noget, der enten er sort eller hvidt, men som et sted, hvor tingene er både-og, og hvor en ting kan være flere ting på samme tid. (Dagbladet Information, 5. aug. 2009).

Tekster til tiden

Udtrykket er små tekststykker, som Smith selv blot benævner ’tekster’. De brydes af billedmateriale og readymades, og visse tekster suppleres af videoer og installationer som Amalie Smith også skaber. I sin interesse for naturvidenskaben ligner Smith Peter Adolphsen, og i arbejdet med rum og tid er der inspiration fra Svend Åge Madsen.