Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

LYRIKPORTEN

Af Henrik PoulsenPortrætfotos af digterne Lone Hørslev, Jørgen Leth, Olga Ravn, Theis Ørntoft og Naja Marie Aidt, som er blandt de 28 digtere, der fortæller og læser op på Lyrikporten – 28 danske digtere. © Foto: Adam Morris Philp

I skal se, høre og læse moderne lyrik. Det kan være svært at forstå moderne lyrik. Hvad er meningen? Hvad vil digteren udtrykke? Hvorfor kan hun ikke bare sige det på en enklere måde?

Måske skal lyrik ikke forstås fuldt ud, som vi forstår enhver anden tekst. Måske skal lyrik først og fremmest opleves i den treenighed af ord, lyd og udformning, som den består af. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan tale om, analysere og vurdere lyriske tekster som en særlig litterær genre.

Dette undervisningsforløb vil præsentere jer for forskellige tendenser inden for den moderne, ’nulevende’ lyrik og inspirere jer til at opleve og forstå den moderne lyrik bedre.

Når jeg siger ’nulevende’, skyldes det, at tekstmaterialet består af 28 nulevende digtere, der læser 1-5 af deres egne digte op og derefter svarer på to spørgsmål: Hvorfor digter du? og Hvad kan få dig i gang med at skrive digte? 

Præsentationsvideo af Lyrikporten – 28 danske digtere.

Oplæsningerne er samlet i filmen Lyrikporten – 28 danske digtere og spredt i 28 sekvenser, som I kan finde her. Filmen er instrueret af digteren, instruktøren og journalisten Jørgen Leth, som I nok kender som kommentator af Tour de France.

Jørgen Leth er instruktør til alle digtfilmene på Lyrikporten – 28 danske digtere, men han er også selv digter. Se og lyt til Jørgen LethLyrikporten. © Foto: Adam Morris Philp

Vi har valgt at lave denne film, fordi lyrik også skal høres. Det er ord, men det er også klang og rytme, stemme og betoning. Det vil I nok bemærke. Det er det første, vi kan sige om den lyriske tekst: den skal fremføres. Det er en stemme, der taler. Ligesom orddannelser og -koblinger og syntaks ofte afviger fra normalsproget, så vil I høre, at den lyriske tale også afviger fra en normal tale.

INTRODUKTION
BILLEDER
Jørgen Leth
©Foto: Adam Morris Philp