Log ind
OPSLAGSVÆRKER
DanskLeksikon
Opslagsværk med danskfaglige begreber
PeriodeLeksikon
Opslagsværk over danske litterære perioder
AnalyseLeksikon
Opslagsværk over analytiske begreber og værktøjer
MetodeLeksikon
Opslagsværk over forskellige metodiske tilgange til tekster
Lyrikporten
28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth
Artline
Opslagsværk med kunst fra forskellige tidsperioder
Kunstportalen
Kunstportal med Louisianas kunstsamling
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen

Om Litteraturportalen


Litteraturportalen er en fuldt dækkende portal til danskfagets tre søjler i gymnasiet: litteratur, sprog og medier

Litteraturportalen er i en rivende udvikling og vil i løbet af efteråret 2016 blive fuldt dækkende, så du og dine elever kan bruge den i danskundervisningen fra 1. til 3. g.

Litteraturportalen bliver løbende opdateret med litterære tekster – både med den nyeste litteratur og ældre tekster.

Litteraturportalens indhold:

 • Biblioteket med over 800 litterære tekster inden for en bred vifte af genrer, oplæsninger af ældre litteratur af professionelle skuespillere, videoer med forfatterinterviews og oplæsninger og litteraturhistorien Litteraturens perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl. Teksterne kan læses i en læserude, som fungerer godt på tablets som fx en iPad, eller printes som pdf. Der er skrevet ordforklaringer til teksterne, som vises i mouse over, og manchetter til uddrag. Eleverne kan skrive deres noter i notesbogen. Biblioteket indeholder dansk litteratur, norsk og svensk litteratur og verdenslitteratur fra oldtiden til i dag med fokus på de seneste 30 års litteratur. Læs mere og se skærmfilm om bibliotekets indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Litteraturportalen er angivet normalsider for alle tekster i biblioteket. En normalside på Litteraturportalen svarer til 2000 tegn med mellemrum. En normalside for lyriske tekster svarer til 32 verslinjer. For at omregne prosatekster til normalsider til den mundtlige eksamen i dansk, hvor en normalside er 1350 tegn uden mellemrum, kan en model være at gange det angivne antal normalsider for en tekst i Litteraturportalens bibliotek med 1,33. På den måde får man udregnet cirkatal for tekstens antal normalsider svarende til normalsideoptælling for den mundtlige eksamen i dansk.
 • NB: Angivelse af normalsider af tekster i Litteraturportalens bibliotek bliver rettet til efter reformen august 2017 til at være 2400 anslag med mellemrum i løbet af 2018.
 • Forløb med inspirerende undervisningsforløb med tydelige crossovers mellem litteratur, sprog og medier, og som sætter portalens indhold i didaktiserede rammer. Læs mere og se skærmfilm om forløbenes indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Se introvideo til Ny Læring på Litteraturportalen med fælles forløb for lærere og biblioteksformidlere her.
  Se de otte forløb med nytænkende litteraturformidling ’ud af huset’ og sjove øvelser til informationssøgning her: Ny Læring på Litteraturportalen har fokus på oplevelseslitteratur, nye læringsrum og digital dannelse med udgangspunkt i den danskfaglige læreplan. Forløbene er frit tilgængelige for alle.
 • Værker klæder eleverne på til disciplinen værklæsning. Der er introduktioner til værklæsningens 6 genrer med opgaveforslag med tilknyttede forløb til læsningen af konkrete værker med opgaver og evaluering. Evalueringsdelen indeholder oplæg til elevernes mundtlige eller skriftlige dokumentation af deres respektive læsning af et konkret værk.
 • Forfattere, som er en rigt illustreret åndshistorie (med globalt perspektiv) samt biografier af godt 400 danske og udenlandske forfattere. Læs mere og se skærmfilm om forfattersidens indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Litteraturhistorie, som strækker sig fra oldtiden til nutiden med rigt illustreret åndshistorie (globalt perspektiv) med tilknyttede billedfriser og bogen Litteraturens Perioder (2. udgave) af Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl samt opslagværket PeriodeLeksikon.. Læs mere om sitet Litteraturhistorie med fokus på indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 • Opslagsværker: Der er fire opslagsværker i portalen, som er 1, Litteraturens begreber 2, PeriodeLeksikon 3, MetodeLeksion og 4, AnalyseLeksikon. Herudover er der en digital tidslinje Artline med 250 ikoner med kunstværker, forfattere, tidens tænkere, verdenslitteratur, lydoplæste litterære citater, opgaver m.m. Læs mere og se skærmfilm om opslagsværkernes indhold, opbygning og funktionaliteter her.
 •  

  Se publicerede undervisningsforløb her

   
  • Se undervisningsforløbet Litteratur på langs af Maja Bødtcher-Hansen og Berit Riis Langdahl  her: Velegnet til det obligatoriske overbliksforløb.
  • Se undervisningsforløbet Litteratur under lup af Berit Riis Langdahl her: Forløbet introducerer, hvordan man arbejder med analyse og fortolkning af litterære tekster.
  • Se undervisningforløbet Nyeste tid af Anders Østergaard her: Forløbet Nyeste tid handler om de sidste 25 års litteratur. Forløbet indeholder ni delforløb med introduktioner, opgaver, litterære tekster, som er at finde i Litteraturportalens bibliotek, ressourcer, samtidskunst fra perioden og afsluttende evaluering.
  • Se det frit tilgængelige undervisningsforløb Lyrikporten - 28 danske digtere af Henrik Poulsen her: Undervisningsforløbet præsenterer forskellige tendenser inden for den moderne ’nulevende’ lyrik og kan inspirere til at opleve og forstå den moderne lyrik bedre med filmcollagen Lyrikporten, som er en filmcollage med 28 digtfilm, som også er frit tilgængelige for alle.
  • Se undervisningsforløbet Den realistiske novelle af Cecilie Laskie her. Forløbets fokus er den realistiske novelles genrer, temaer og stil med hhv. psykologi, sociale forhold og minimalistisk stil som tema. Der er oplæg til forskellige arbejdsformer, fx kan eleverne læse noveller i Shared Reading-læsegrupper, arbejde med at skrive dialoger i Pixton samt få overblik over novellens forskellige dele ved at arbejde med forløbets analyseopgaver. 
  • Se undervisningsforløbet Det Menneskelige Drama af Mischa Sloth Carlsen her: Eleverne introduceres til dramagenren inden for flere litteraturhistoriske perioder og lærer om genrens særlige kendetegn. Tilknyttet forløbet er varierede opgavetyper. To hele dramastykker af Line Knutzon: Snart kommer tiden, 1999, og Torben Toben, 2000, er at finde i Litteraturportalens bibliotek.
  • Se undervisningsforløbet Litteraturens film af Henrik Poulsen her: Forløbet klæder eleverne på til at arbejde analytisk og produktivt med litteratur og film.
  • Se undervisningsforløbet Taler til tiden af Berit Riis Langdahl her: Forløbet klæder eleverne på til at analysere og skrive taler med udgangspunkt i teori og metode inden for retorik og diskursanalyse.
  • Se det lærerrettede forløb Shared Reading - litteratur i fællesskab af Cecilie Laskie her: Shared Reading er en læsegruppeform, som er særligt velegnet til læseudfordrede elever, men som også har bred appel i forbindelse med at åbne litterære tekster til efterfølgende danskfaglig analyse, opgaveskrivning, tematisk sammenligning af tekster m.m.